Show simple item record

dc.contributor.advisorJuvik, Stein Atle
dc.contributor.authorJensen, Iris
dc.date.accessioned2021-10-08T11:10:43Z
dc.date.available2021-10-08T11:10:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788702
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven omhandler temaet digital onboarding med hovedvekt på de sosiale aspektene ved onboarding. Onboarding er prosessen som foregår fra den nyansatte har underskrevet arbeidskontrakten og varer frem til den nye medarbeideren er integrert som et fullverdig medlem i den nye bedriften. For at en ny medarbeider skal integreres er det nødvending å legge til rette for at både de administrative så vel som de sosiale aspektene er inkludert. Jeg har valgt å undersøke temaet fra de nyansattes perspektiv, ettersom dette er et område det er forsket lite på. Formålet med denne oppgaven er å få informasjon om hvordan digital onboarding kan gjennomføres og om dette er en egnet måte å integrere nyansatte på i fremtiden. Med utgangspunkt i dette har jeg valgt følgende problemstilling: Kan digital onboarding erstatte analog onboarding? Problemstillingen har jeg besvart ved å benytte kvalitativ forskningsmetode. Undersøkelsene ble gjort ved å intervjue fire nyansatte ved bruk som semistrukturerte intervjuer. Funnene mine er analysert med fenomenologisk metode og drøftet i lys av eksisterende forskning. I denne undersøkelsen har det fremkommet at digital onboarding gjennomføres forskjellig i de ulike virksomhetene og det er tydelig at stillingstype og arbeidets art påvirker hvorvidt heldigital onboarding kan være en egnet metode å benytte i integrering av nyansatte. Til tross for at samtlige av informantene foretrakk analog onboarding, var tre av fire informanter villige til å gjennomføre digital onboarding ved et eventuelt jobbytte. Dette tyder på at digital onboarding er aktuelt for fremtiden, men at sosialiseringsaspektet ved onboarding trenger bedre metoder.
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelseen_US
dc.subjectOnboardingen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.titleDigital onboarding - Kan nyansatte integreres fra hjemmekontoret?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal