Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØvald, Camilla Bakken
dc.contributor.authorKronstad, Karine
dc.contributor.authorKvitberg, Emilie
dc.contributor.authorBjørgengen, Mariann
dc.date.accessioned2021-10-21T09:01:35Z
dc.date.available2021-10-21T09:01:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824424
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er et ønske om å få en bedre forståelse av hvordan den indre motivasjonen påvirkes når kontoret blir flyttet til de private hjemmene. Dette er et svært dagsaktuelt tema, spesielt med tanke på koronapandemien som har endret hele det norske arbeidslivet. Etter å ha lest flere nyhetsartikler som belyser hvordan alder kan ha en betydning for motivasjon på hjemmekontor, ønsket vi å fokusere på følgende problemstilling: “I hvilken grad har den ansattes alder betydning for den indre motivasjonen på hjemmekontor?” Ut fra problemstillingen har vi utformet tre hypoteser: ● Hypotese 1: Tilhørighetsbehovet ved hjemmekontor er i større grad tilfredsstilt hos arbeidstakere over 40 år. ● Hypotese 2: Kompetansebehovet ved hjemmekontor er i større grad tilfredsstilt hos arbeidstakere over 40 år. ● Hypotese 3: Autonomibehovet ved hjemmekontor er like tilfredsstillende hos begge aldersgrupper. For å besvare vår problemstilling og forskningsspørsmål har vi gått frem med en kvantitativ undersøkelse og et deskriptivt forskningsdesign. Vi har samlet inn vår empiri ved bruk av en anonym spørreundersøkelse, som ble sendt ut til 249 tilfeldige norske arbeidstakere, som benyttet hjemmekontor. Motivasjonsteorien til Edward Deci og Richard Ryan har blitt benyttet som teoretisk forankring. Det viser seg at det er relativt liten forskjell på hvordan de unge og eldre opplever grad av indre motivasjon på hjemmekontor. Studiens resultater indikerer at hypotese to og tre stemmer, mens hypotese én avkreftes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelseen_US
dc.subjectHjemmekontoren_US
dc.subjectKvantitativ metodeen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.titleHjemmekontor - den nye normalenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal