Show simple item record

dc.contributor.advisorNjøten, Håkon
dc.contributor.authorManner, Cecilia
dc.contributor.authorNimoson, Michelle
dc.contributor.authorHenriksen, Emilie S.
dc.date.accessioned2021-10-22T07:30:02Z
dc.date.available2021-10-22T07:30:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824875
dc.description.abstractEnhver merkevare har en bestemt personlighet med hensikt i å vekke interesse hos den rette målgruppen, og emosjonell tilknytning til merkevarer er blitt mer sentralt med introduksjonen av human brands på sosiale plattformer. Gjennom å se på personlighetspsykologi, påvirkning og forbrukeratferd ønsker vi å gi leseren en dypere forståelse på hvordan disse faktorene spiller inn på kjøpsintensjon mot human brands og har derfor kommet frem til følgende problemstilling: “Hvordan påvirker likhet i personlighet kjøpsintensjon mot human brands?” For å styrke oppgaven har vi sett på relevant teori som personlighetspsykologien bak personlighetstestene Big Five og Myers-Briggs Type Indicator, like- og bli likt-prinsippet til Cialdini for å forstå effekten av likhet, kjøpsintensjon i form av motivasjon og involveringsgrad og en definisjon av human- og celebrity brands. For å besvare problemstillingen har vi valgt å benytte oss av en kvantitativ metode i form av en ekstern personlighetstest og en egen spørreundersøkelse med 5 spørsmål. Basert på podcasten “Sånn er du” har vi analysert personlighetstypene til 8 profilerte norske personer, som oppgaven tar utgangspunkt i videre. Vi hadde 9 hypoteser, der vi skulle teste den generelle kjøpsintensjonen i utvalget og i hvilken grad de ulike grupperingene av personlighetstypene liker- og har kjøpsintensjon til de profilerte personene. Etter å ha gjennomført analyser i SPSS fant vi ingen signifikant empirisk støtte for hypotesene og forkastet derfor alle 9. Til tross for dette fant vi noen interessante sammenhenger utenfor hypotesene, som at prinsippet om like- og bli likt har noe å si på kjøpsintensjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectKvantitativ metodeen_US
dc.subjectKjøpsintensjonen_US
dc.subjectPersonligheten_US
dc.subjectMerkevareen_US
dc.titleMine valg speiler ikke min personlighet, eller?: En kvantitativ studie om personlighetstyper og kjøpsintensjonen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal