Show simple item record

dc.contributor.advisorTonzig, Alice
dc.contributor.authorSøegaard, Oda
dc.contributor.authorGrodås, Nicole Pacheco Valle
dc.date.accessioned2021-10-22T08:08:59Z
dc.date.available2021-10-22T08:08:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824892
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å utforske hvilke tiltak organisasjoner og virksomheter i Nordfjord iverksetter som bidrar til en mer bærekraftig vekst i reiselivet. Samtidig ønsker vi å avdekke hvilke hindringer og utfordringer destinasjonen står ovenfor. Vår problemstilling er formulert slik: “Hvordan kan aktører i Nordfjord sørge for bærekraftig drift i høysesongen?” For å skape et helhetlig bilde av bærekraft har vi valgt å ta med den tredelte bunnlinjen gjengitt av Stoddard, Pollard og Evans. Den gir en innføring i tre faktorer som er avgjørende for at bærekraftig utvikling skal kunne fungere. Ritchie and Crouch (2013) sin konseptmodell er blant teori som vi har tatt for oss, men på grunn av dens omfang har vi valgt å prioritere ulike deler av den. Vi har fokusert på sentrale deler av modellen som vi finner relevant for Nordfjord. Cruise og naturbasert turisme er blant de største segmentene innenfor reiselivet i Nordfjord og derfor tar vi for oss innvirkningene innenfor disse. Utfordringene knyttet til dette er destinasjonens tåleevne og kapasitet til å ta imot tilreisende. Vi kan ikke unngå å nevne at pandemien har hatt store innvirkninger på reiselivet og spesielt på et sted som Nordfjord der store endringer i samfunnet synes ekstra godt. Dette forsterker imidlertid noen av utfordringene før pandemien, som også vil være synlig etter hvert som reiselivet normaliseres. Vi intervjuet syv representanter for sentrale organisasjoner i regionen. Disse ble valgt ut ifra våre kriterier som lokal kjennskap og geografisk spredning. Intervjuene var kvalitative dybdeintervjuer, og avdekket suksessfaktorer og utfordringer ved drift.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectBærekraftig destinasjonsledelseen_US
dc.subjectReiselivsledelse og opplevelsesutviklingen_US
dc.subjectTurismeen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectCruiseturismeen_US
dc.subjectAdventureturismeen_US
dc.titleNordfjords ulike sider: turismens konsekvenser.en_US
dc.title.alternativeEt perspektiv på bærekraftig destinasjonsledelseen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal