Show simple item record

dc.contributor.advisorCaruelle, Delphine
dc.contributor.authorHøybakk, Heidi
dc.contributor.authorBerg-Nilsen, Hanna
dc.date.accessioned2021-10-28T12:41:05Z
dc.date.available2021-10-28T12:41:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826329
dc.description.abstractEn utfordring for musikkartister i dagens musikkbransje er å skape en engasjert og lojal følgerbase på sosiale medier i et høyt saturert og kompetitivt marked. Det kreves derfor en økt forståelse for hvordan musikkartister kan danne meningsfulle bånd med sin følgerbase for å engasjere ens følgere på sosiale medier. Tidligere forskning viser at følgere av mediepersonligheter danner parasosiale forhold til slike mediekarakterer over tid gjennom en sosial tiltrekning til mediekarakteren. Lite forskning har derimot sett på forutgående dimensjoner til hvordan sosial tiltrekning dannes, spesielt i en mediert kontekst der forbrukeres oppmerksomhet blir kjempet over på sosiale plattformer fylt av markedsføring og selvpromotering. I denne masteroppgaven valgte vi derfor å studere hvorvidt en grad av oppfattet ydmykhet og autentisitet hos musikkartister vil påvirke følgeres sosiale tiltrekning og parasosiale interaksjoner med artisten på sosiale medier. For å teste vår teoretiske modell ble det utført to kvantitative tverrsnittsundersøkelser. Det ble først gjennomført en digital survey i Studie 1 (N = 74; gj. snitts alder = 26 år; 62% kvinner, 37% menn, 1% annet), der respondentene ble bedt om å oppgi en musikkartist eller et bandmedlem de følger på Instagram. Resultatene viste at en høyere grad av oppfattet ydmykhet og autentisitet hos den fulgte musikkartisten vil øke følgeres sosiale tiltrekning til artisten, der følgerens parasosiale interaksjoner med artisten vil øke som et resultat av dette. Denne statistiske sammenhengen ble videre testet eksperimentelt i Studie 2, der ulike nivåer av oppfattet ydmykhet (N = 70; gj. snitts alder = 23 år; 83% kvinner; 16% menn), og autentisitet (N = 96; gj. snitts alder = 23 år; 75% kvinner, 25% menn) hos fire reelle musikkartister ble testet i to ulike digitale eksperiment. Resultatene fra Studie 2 viste til at kun autentisitet hadde en effekt på sosial tiltrekning og parasosiale interaksjoner, der musikkartisten med en høy autentisitet oppnådde en høyere grad av sosial attraksjon og parasosiale interaksjoner enn artisten med lav autentisitet. Teoretiske og praktiske implikasjoner av våre funn blir diskutert med forslag til videre forskning. Nøkkelord: Parasosiale interaksjoner, sosial tiltrekning, autentisitet, ydmykhet, musikkartister, sosiale medier.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMarkedsføringsledelseen_US
dc.subjectParasosiale interaksjoneren_US
dc.subjectSosial tiltrekningen_US
dc.subjectSosiale medieren_US
dc.subjectInstagramen_US
dc.subjectKvantitativ metodeen_US
dc.titleGenuine artister knytter genuine relasjoner: En multimetodisk kvantitativ studie om oppfattet ydmykhet og autentisitets effekt på sosial tiltrekning og parasosiale interaksjoner til musikkartister på sosiale medier.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal