Show simple item record

dc.contributor.advisorThon, Andreas Norgår
dc.contributor.authorBrustad, Julie Bjørnov
dc.contributor.authorAndersen, Amalie Worm
dc.date.accessioned2021-10-29T13:35:47Z
dc.date.available2021-10-29T13:35:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826597
dc.description.abstractKjønnsforskjeller i ledelse er et stadig omdiskutert tema i dagens samfunn, og vi ser at det fortsatt er mangel på kvinnelige toppledere i Norge. Flere ledere og ansatte får i løpet av sin karriere tilbud om, eller oppsøker selv, karriereutviklingsprogram. Karriereutviklingsprogram er til for å hjelpe enkeltpersoner eller organisasjoner med å finne sin vei karrieremessig. Gjennom forskning har vi bemerket oss at teoriene har forandret seg med årene når det gjelder karriereutvikling for kvinner. Eksempelvis har vi sett at fokuset på kvinners karriereutvikling har flyttet seg fra barrierer som hindrer karriereutviklingen, til tiltak som kan fremme karriereutviklingen. Vi har i denne studien valgt å begrense oss til å fokusere på kvinnelige topplederes karriereutvikling. Dette på bakgrunn av kjønnsforskjellene som eksisterer, samt at vi ønsket å få et dypdykk i hva et karriereutviklingsprogram spesifikt bistår enkeltmennesker med og bør inneholde. Med bakgrunn i dette har vi i denne studien tatt for oss følgende problemstilling: Hvilken betydning har karriereutviklingsprogram for kvinnelige topplederes utvikling? Dataen i denne studien er innhentet av kvinnelige toppledere som enten har deltatt på, arrangert eller har informasjon om teamet kvinnelige ledere, karriereutvikling og karriereutviklingsprogram. For å kunne besvare problemstillingen på best mulig måte har vi utformet tre forskningsspørsmål. Spørsmålene er bestående av tre elementer vi antok ville ha en betydning for kvinnelige topplederes utvikling; lederutvikling, kommunikasjon og nettverksbygging. Resultatene viser at elementene til en viss grad har en betydning, men at det er minst like viktig for mannlige deltakere. Resultatene i denne studien viser at karriereutviklingsprogram kan ha en stor betydning for kvinnelige topplederes utvikling. Dette ettersom deltakelse på karriereutviklingsprogram blant annet kan bistå kvinner til egenutvikling, selvinnsikt, samt bli mer trygg i lederrollen. Et interessant funn vi bemerket oss var at positive holdninger og innstilling til karriereutviklingsprogrammet bør ligge til grunn for å oppnå disse. Nøkkelord: Kvinner, karriereutvikling, karriereutviklingsprogram, toppledere, lederutvikling, kommunikasjon, nettverksbyggingen_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectKvinnelig toppledelseen_US
dc.subjectKarriereutviklingsprogramen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectLederutviklingen_US
dc.titleKan et karriereutviklingsprogram bidra til å fremme kvinnelige toppledere?: Et kvalitativt studium om kvinners utvikling gjennom karriereutviklingsprogramen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal