Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMamen, Asgeir
dc.contributor.authorRønningen, Eline Andersdatter
dc.date.accessioned2021-11-01T11:19:09Z
dc.date.available2021-11-01T11:19:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826820
dc.description.abstractBakgrunn: Forekomsten av depresjonssykdommer øker og er per nå blant de mest vanlige psykiske lidelsene i befolkningen. Depresjon er den psykiske lidelsen som i størst grad bidrar til sykefraværet her i landet, i tillegg til angst. Både gjentatte og langvarige sykefraværsperioder er ikke uvanlig i forbindelse med sykdommen. Til tross for at det allerede finnes gode behandlingsalternativer for depresjon, får ikke alle den hjelpen de trenger. Dette skyldes ulike grunner, som at medikamentene kan gi ubehagelige bivirkninger og at behovet for samtalebehandling er langt større enn den tilgjengelige kapasiteten. Det er derfor viktig å utforske behandlingsalternativer som fremstår lett tilgjengelige for befolkningen, med den hensikt å behandle flere friske fra sykdommen. Fysisk aktivitet kan fungere som et slikt behandlingsalternativ og det vil derfor være interessant å se nærmere på effektene fysisk aktivitet kan ha på behandling av depresjon. Problemstilling: Hva slags effekt har fysisk aktivitet på mild til moderat depresjon hos voksne mennesker? Metode: Problemstillingen er besvart basert på en litteraturstudie. Resultat: Flertallet av oppgavens inkluderte studier presenterer resultater som tyder på at fysisk aktivitet har en god behandlingseffekt på mild til moderat depresjon. Resultatene fra de fleste studiene viser at fysisk aktivitet, enten alene eller i kombinasjon med annen antidepressiv behandling, virker positivt på reduksjon av depresjonssymptomer. Konklusjon: I lys av studiene og teorien som er anvendt i oppgaven konkluderes det med at fysisk aktivitet har en god behandlingseffekt på mild til moderat depresjon, og kan dermed anbefales som behandlingsalternativ.en_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectDepresjonen_US
dc.subjectFysisk aktiviteten_US
dc.subjectLitteraturstudieen_US
dc.subjectLivsstilsendring og folkehelseen_US
dc.titleBehandlingseffekten av fysisk aktivitet på mild til moderat depresjonen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal