• Konservativ versus kirurgisk behandling av fremre korsbåndskader 

      Boholm, Pia; Isaksen, Tim Bjerke (Bachelor thesis, 2017-09-15)
      Sammendrag Bakgrunn: Studentene hadde et inntrykk om at det er konsensus med kirurgisk rekonstruksjon som behandlingstiltak etter fremre korsbåndskader. Det var ønskelig å undersøke om litteraturen kunne forsvare dette. ...