• Osteopati – kunnskap og oppfatning: Fastlegers perspektiv 

      Bokle, Malin; Brattset, Kari Skaar (Bachelor thesis, 2015-09-30)
      Osteopati er en anerkjent profesjon i land som USA, England og Australia (1). I Norge er profesjonen kategorisert som en alternativ behandlingsform og dermed ikke like anerkjent. Norsk osteopatforbund (NOF) fikk avslag på ...