• Anamnese - Den manuelle behandlerens viktigste verktøy 

      Kristiansen, Eirik; Singh, Sanpreet (Bachelor thesis, 2016-11-02)
      I forkant av pasientkonsultasjoner er det nødvendig å innhente informasjon vedrørende pasientens sykdom eller problem. En patoanatomisk diagnose stilles primært på bakgrunn av anamnese, kliniske undersøkelser og laboratoriske ...