• Idrettsskaders påvirkning på psykisk helse 

      Dreng, Vilde; Eilertsen, Kaja (Bachelor thesis, 2016-11-02)
      Tittel: ”Idrettsskaders påvirkning på psykisk helse” Bakgrunn: Toppidrettsutøvere har høy risiko for å pådra seg en skade i løpet av deres karriere. Vi ønsket å se på om disse skadene kan påvirke den psykiske helsen og ...