• Idrettsskaders påvirkning på psykisk helse 

   Dreng, Vilde; Eilertsen, Kaja (Bachelor thesis, 2016-11-02)
   Tittel: ”Idrettsskaders påvirkning på psykisk helse” Bakgrunn: Toppidrettsutøvere har høy risiko for å pådra seg en skade i løpet av deres karriere. Vi ønsket å se på om disse skadene kan påvirke den psykiske helsen og ...
  • KOMMUNALE TILTAK I HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE PSYKISK HELSEARBEID 

   Austarheim, Andrea; Unnerud, Karoline (Bachelor thesis, 2016-10-11)
   Sammendrag Forfattere Studentnummer: 101696 & 101728 Bachelor i Friskliv og lokalt folkehelsearbeid, 2013-2016 Institutt for helsefag, Høyskolen Kristiania Tittel Kommunale tiltak i helsefremmende og forebyggende ...