• Osteopatisk behandling av psykisk utviklingshemmede 

      Gunneng, Sarah; Skallist, Pernille Nicoline (Bachelor thesis, 2016-11-02)
      Denne bacheloroppgaven vil omhandle osteopatisk behandling av psykisk utviklingshemmede. Bakgrunnen for valg av tema er personlige erfaringer med denne pasientgruppen og genuin interesse for arbeid med dem. I oppgaven ...