Now showing items 1238-1257 of 1566

  • Positiv respons på negativ elektronisk vareprat: Betydningen av sosial identitet og argumentstyrke 

   Fjeld, Marthe; Kristensen, Iselin (Master thesis, 2018-11-01)
   Denne avhandlingen omhandler negativ vareprat i form av tilbakemeldinger som gis om et merke over internett. Målet med oppgaven er å avdekke hvilken effekt negativ vareprat har for merkeevaluering (holdning og kjøpsintensjon), ...
  • Positive vs. negative kundeanmeldelser – troverdige? 

   Vestneshagen, Mari; Legøy, Heidi Nordtun (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   I dagens samfunn spiller sosiale medier en viktig rolle i forbrukernes hverdag, og online feedbacktjenester benyttes av svært mange både ved innhenting av informasjon og ved evaluering av produkter og tjenester. Det kan ...
  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og Akupunktur 

   Baade, Siri Tefre; Egedal, Sidsel (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Mange lever med diagnosen Posttraumatisk stresslidelse, og det er forventet at flere i fremtiden vil få stilt diagnosen. Det er sannsynlig at flere vil oppsøke alternative behandlingsmetoder for lidelsen, ...
  • Potential 

   Rönnbäck, Ida (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  • Preferences for urban building materials: Does building culture background matter? 

   Høibø, Olav Albert; Hansen, Eric; Nybakk, Erlend; Nygaard, Marius (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-17)
  • Prestasjonsfremmende egenskaper ved teamarbeid. 

   Lillesand, Nina; Storeide, Stine Listou (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven er bygd rundt problemstillingen: Opplever prosjektmedarbeidere at kunnskapsoverføring er en kilde til læring som påvirker prestasjonene i en prosjektgruppe? Disse forskningsspørsmålene vært sentrale i ...
  • Price consciousness as basis for Thai and Finnish young adults’ mobile shopping in retail stores 

   Eriksson, Niklas; Fagerstrøm, Asle; Khamtanet, Sirinna; Jitkuekul, Premruedee (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   An increasing number of global consumers use their smartphones to shop for goods. This short paper aims to explore if a price-conscious decision-making style has a relationship with young adult consumers’ tendency to perform ...
  • Prinsipper for valg av kanaler i multikanalmarkedsføring - Et casestudie av den norske mediebransjen 

   Sølvesen, Maren Augestad; Wæraas, Mari (Master thesis, 2015-11-23)
   Vi har i denne masteravhandlingen sett på prinsipper for valg av kanaler i multikanalmarkedsføring. Gjennom en grundig teoretisk gjennomgang ble det avdekket prinsipper og påvirkende faktorer for kanalvalg i forskningsartikler ...
  • Privacy reinforcement learning for faults detection in the smart grid 

   Belhadi, Asma; Djenouri, Youcef; Srivastava, Gautam; Jolfaei, Alireza; Lin, Jerry Chun-Wei (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Recent anticipated advancements in ad hoc Wireless Mesh Networks (WMN) have made them strong natural candidates for Smart Grid’s Neighborhood Area Network (NAN) and the ongoing work on Advanced Metering Infrastructure ...
  • Private merker - noe for enhver smak? 

   Ulberg, Kjersti; Thomassen, Kjersti; Vikjord, Lene (Bachelor thesis, 2012-01-11)
  • Problematikken rundt tredjepartskanaler - et nødvendig onde? 

   Stenseng, Hans Agdal; Olsen, Cathrine (Bachelor thesis, 2013-12-09)
  • Produktplassering i et forbrukerperspektiv 

   Høgenes, Synne; Lunaas, Stine Charlotte (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Produktplassering har i løpet av de siste årene blitt et begrep som blir stadig mer omfattende, og omhandler i dag plassering på, ikke bare TV og film, men også medier som dataspill, sanger, bøker, radio og blogger. Vi har ...
  • Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv 

   Lindbeck, Anne-Ingrid; Lidal, Maria S. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Produktplassering i musikkvideo. 

   Pettersen, Tonje; Larsen, Marianne Heier (Bachelor thesis, 2012-01-25)
  • Produktplassering i narrativ tekst 

   Thoen, Silje; Berntsen, Nora (Bachelor thesis, 2014-03-19)
   Produktplassering har i løpet av de siste årene blitt et stadig mer omfattende begrep, og omhandler nå, i tillegg til film og TV, også plasseringer i medier som musikkvideoer, dataspill og bøker. Vi valgte å skrive om ...
  • Produktplassering i serier - sosiale bevis og holdninger 

   Lithén, Cecilia (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg tv-serie karakterer som påvirkere, sett fra publikummets synspunkt. Mitt arbeid med problemstillingen gjennom oppgaven vil være å søke etter forståelse rundt fenomenet sosiale bevis som ...
  • Produktplassering i TV-serier : Påvirkning på holdninger og kjøpsintensjon 

   Grinna, Kristine; Bergum, Fredrik; Drolsum, Nicoline Zander (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Gjennom høsten 2015 har vi vurdert hvilke emner vi ønsker å lære mer om under vår bacheloroppgave, og endte til slutt opp med temaet produktplassering. Dette er et tema som har interessert oss gjennom vår skolegang ved ...
  • Produktplassering rettet mot barn 

   Tjernsli, Adrian; Vestland, Henrik; Tran, Arne Luc (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Produktplassering har i de siste årene blitt et mer voksende fenomen i Norge, ettersom det ble lovlig i 2013. Vi valgte å fokusere på produktplassering rettet mot barn, og hovedsakelig hvilken effekt produktplassering har ...
  • Produktplasseringens effekt 

   Kragtorp, Linda Marie; Kirkhus, Ingrid Vikeså; Meling, Karina (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I denne bacheloroppgaven er tar vi for oss effekten av produktplassering i norske TV-programmer. Produktplassering i Norge er et relativt nytt fenomen, som tilsier at det foreligger lite forskning på dette området. I Januar ...
  • Produktutvikling i norske tech-startups - Kriterier for å oppnå størst grad av suksess 

   Horntvedt, Thomas; Forvik, Andreas; Buli, Albert (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne oppgaven handler overordnet om å kartlegge og finne ut hva slags produktutviklings-metoder norske tech-bedrifter benytter seg av. Mange gründere drømmer om å lansere et produkt som vil ta verden med storm, men veien ...