• Autonomi i praksis. Marin IT. «På hvilken måte kan lederne i Marin IT bidra til at medarbeiderne mestrer autonomi?» 

   Møgster, Anna; Evensen, Amalie Tvilde; Flatin, Henriette (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   I denne oppgaven har vi undersøkt autonomi i en norsk IT-bedrift, og sett på hvilke utfordringer som er tilknyttet å gi medarbeiderne høy grad av autonomi. Formålet var å finne ut hva ledere kan gjøre, for at autonomi ...
  • Awareness of Non-functional Requirements in Agile Software Projects 

   Berg Hestvedt, Sebastian; Raae Stedje, Marie (Master thesis, 2020-05)
   In this master thesis, we have researched how different companies in the software development sector in Norway handles non-functional requirements, and which requirements should be emphasized. This has been ...
  • Är vi attraktiva? ”En studie om digital HR-kompetens” 

   Karlsson, Irmeli; Runnberg, Evelina (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Syftet med denna uppgift är att uppmärksamma digital HR-kompetens och undersöka om utbildningen HR-og personalledelse uppfyller de förväntningar som arbetslivet har. Den teoretiska utgångspunkten för uppgiften baserar ...
  • Bacheloren er fullført, hva nå? 

   Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...
  • Bacheloroppgave 

   Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...
  • Bacheloroppgave 

   Borgås, Malin N.; Lunder, Astrid Gran; Lier, Eyvind; Støles, Christian Edvard (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet vi har valgt for oppgaven omhandler kaffebarmarkedet i Norge med hovedfokus på Oslo. Ideen er basert på vårt inntrykk av at kaffebarmarkedet i Oslo har blitt større og vokst frem som et urbant fenomen. Vi er også ...
  • Bacheloroppgave 

   Bakken, Thea Omsland (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet barneskole. Oppgaven tar utgangspunkt i nye Sydskogen skole. Det gamle skolebygget ble revet for et år siden og arbeidet med den nye skolen er i full gang. Jeg ...
  • Bacheloroppgave 

   Sørlie, Marie Mercedes; Kværner, Amalie; Braaten, Cathrine Asp (Bachelor thesis, 2018-09-26)
   Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i problemstillingen; “På hvilken måte benyttes muntlig kommunikasjon som et virkemiddel for å øke motivasjon og mestring blant de ansatte i organisasjonen Plan-B.” . Formålet ...
  • Bacheloroppgaven 

   Lindstad, Christina; Sætre, Sebastian (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Hotellmarkedet preges i dag av sterke etterspørselssvingninger, som videre resulterer i varierende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende sesongbasert hotelldrift ved perifere destinasjoner. ...
  • Backpackere i Norge: En Kartlegging av deres Behov og Motiver 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Backpacking: Motivasjon - Identitet - Refleksjon 

   Helleseth, Elise; Albrigtsen, Line; Aaraas, Therese (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Bak enhver fremragende mann står en kvinne – eller flere kvinner. 

   Larsen, Katrine Bakken; Larsen, Maren (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   Kommunikasjonsbransjen har fått mye blest om dagen, ikke bare i forhold til at de opererer med skjulte lister og lobbyisme, men mye oppmerksomhet har også blitt rettet mot hvem disse i bransjen egentlig er. De bestemmer ...
  • Bakgrunnsmusikkens påvirkning på kvinners kjøpsatferd 

   Høgalmen, Cecilie; Hovland, Ingrid; Høimyr, Monika (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å kartlegge hvordan musikk kan påvirke kvinner i en kjøpsprosess. Vi valgte å avgrense til kvinner da forskning viser at kvinner har et annet handlemønster enn menn. Problemstillingen ...
  • “Bankers fremtid” Linje: Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling 

   Aarum, Kine Marie Elvira (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Denne oppgaven omhandler Vipps og det kommende PSD2 direktivet (Januar, 2018). En regulering i EU som gir flere mulighet til å kunne drive bankvirksomhet. Det legger også til rette for mer innsikt, som igjen kan legge til ...
  • Barn og barnefamiliers perspektiv i debatten om boligkvalitet 

   Bjørnsdottir, Ragnheidur; Granly, Iselin Olsen (Bachelor thesis, 2019)
   «Del I – Forankring og forskningsperspektiver» vil belyse dagens situasjon vedrørende barns mulighet for deltakelse i planarbeid, samt hvilke instanser som er pliktet til å sikre barns rettigheter i boligutviklingen. ...
  • Barrierer for innovasjon: delingsøkonomi med gårsdagens regler? 

   Nestås, Casper Wiig; Opsal, Anders; Paulsen, Sondre Rype (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår bacheloroppgave har som formål å gi en dypere innsikt i hvordan finanskomiteen håndterer reguleringene av delingsøkonomien. For å avgrense fenomenet, har vi valgt å ta utgangspunkt i den mye omtalte tjenesten Uber. ...
  • BCR3100(mangler tittel. red. merk) 

   Tai, Pui Ling; Undall, Kristine; Thune-Larsen, Ruby Dawes (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Vi har tatt for oss hvordan motivasjonen til ansatte eventuelt kan bli påvirket av å få en ny leder. Vi har tatt for oss fire temaer vi vil undersøke som er relatert til problemstillingen; Motivasjon, lederstil, tilbakemeldinger ...
  • "Be a traveler, not a tourist" - AirBnb’s påvirkning på hotellnæringen 

   Lindqvist, Ida; Smedsland, Lena Gislefoss; Andersson, Nicole (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I denne oppgaven har vi forsket rundt hvorvidt en relativt ny distribusjonskanal som AirBnb kan komme til å påvirke hotellbransjen. Konsumenter er mer prisbevisste enn før og har større oppfatning om verdi. At hotellene ...
  • Beacon-teknologi - fremtidens kundebehandling eller en trussel for personvernet? 

   Jyrkinen, Anna; Kamås, Kamilla (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Smarttelefoner har blitt en naturlig del av våre liv. Alt man gjør på smarttelefonen, blir lagret som såkalte “big data”. Dette er verdifull informasjon for bedrifter, da de får mer detaljert bilde av hva forbrukere ser, ...
  • Bedriftens verdier – et ledervektøy eller kun fine ord på et papir? 

   Olimb, Julie Evje; Megård, Migle (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I en verden hvor næringslivet stadig er i endring og bedrifter får mer like konkurranserammer, må den enkelte bedrift finne sitt konkurransefortrinn for å lykkes. Verdier er det grunnleggende i en bedrift og det som kan ...