• En studie om selvledelse i praksis. 

   Ellingsen, Nikolas; Folkestad, Henrik; Borgen, Christian Fredril (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   Formålet med denne oppgaven har vært å studere bruken av selvledelse i to ulike bedriftsstrukturer blant unge mennesker som nylig har startet sin karriere. Problemstillingen er i hvilken grad brukes selvledelse, i ...
  • Mind, full eller mindful? En vei til livtilfredshet. 

   Bang, Robin; Magnussen, Viktoria; Evertsen, Espen Odén (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Har prestasjonssamfunnets forventninger om selvrealiserende suksess, gitt oss urealistiske forventninger om det gode liv og hvordan det skal oppnås? Samfunnsvitere og andre forskere rapporterer at i takt med prestasjon ...
  • Selvledelse: Å lede seg selv i dagens arbeidsliv 

   Skogli, Lena Anette; Ormevik, Anne-Linn (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Hierarki, makt og innflytelse er noe av det som har preget det gamle organisasjonssamfunnet, hvor ledelsesteorier dyrket den autoritære ledertypen, altså “den sterke mann”. Det 21. århundret har brakt med seg en rekke ...
  • Tankenes kraft: En reise i Selvet 

   Bjørnmyr, Marita N.; Indregård, Solveig; Farsjø, Margrethe (Bachelor thesis, 2012-11-28)