• I hvilken grad påvirker EMV konkurransen i det norske dagligvaremarkedet? 

   Karlsen, Tiia; Slåke, Hanna (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er basert på dagligvarehandelens egne merkevarer (EMV). De tre store paraplykjedenes satsning på EMV gir en utfordring for merkeleverandørene, og mye av forskningen på temaet omtaler og ...
  • Maktbalansen i den norske dagligvarebransjen 

   Andersen, Anine Kristin Bjerke; Abraham, Samrawi Berhane; Aagaard, Daniel (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Det norske dagligvaremarkedet har de siste tiårene fått færre aktører på kjedesiden, noe som har resultert i at det kun er tre aktører som kontrollerer matdistribusjonen til hele Norge. Konkurransesituasjonen har fått ...