Now showing items 1-20 of 168

  • Ageing Re-Defined: Et sanselig universelt designet seniorsenter med bærekraftige utforminger som fremmer en aktiv hverdag og sosialt samvær 

   Pettersen, Monica (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Inspirasjonen til å ta for seg tematikken eldre og deres bosituasjon kom delvis fra kurset Ageing in Place som ble holdt høsten 2015. Under kurset ble det gitt et større innblikk på behovet for å designe gode bomuligheter ...
  • AKA : En samling av norske cosplayere 

   Alnes, Julie Yksnøy (Bachelor thesis, 2019)
   Cosplay er en populær aktivitet blant unge voksne, som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Cosplay handler om å kle seg ut som fiktive karakterer fra ulike medier, der formålet er å hedre karakteren og den fiktive ...
  • Alt er normalt : Et spill for seksualitetsundervisningen 

   Karlsen, Veronica; Hansen, Hanna Røsholt; Guttormsen, Aase Lotte Grude (Bachelor thesis, 2019)
   Visste du at 44% er misfornøyd med seksualitetsundervisningen i Norge? Eller at pensum som benyttes i undervisningen i dag underbygger fordommer? For dette prosjektet er det tatt utgangspunkt i den manglende og ...
  • Arbeide på naturlig vis 

   Haggren, Nora (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   I dette prosjektet ser du utarbeidingen av et kontorlokale i Universitetsgata 8. Det er her utarbeidet et kontorlokale som skal være et egnet sted for mindre bedrifter interiørarkitekter og arkitekter som ønsker å leie ...
  • At the Office 

   Skauen, Victoria (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Bakgrunn Gjennomføringen av dette prosjektet vokste frem på grunnlag av en bærekraftig tankegang. En motivasjon til å forme vår arbeidsdag slik at den er tilpasset hvordan vi vil arbeide i fremtiden. Undesøkelse og ...
  • Autentiske Opplevelser i Filmturisme 

   Nyberg, Tonje; Jacobsen, Mathilde Engen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   I denne bacheloroppgaven har vi sett nærmere på fenomenet filmturisme og hvordan reiselivet og filmbransjen forholder seg til og arbeider mot det å skape filmturisme rundt en bestemt film og destinasjon i Norge. Formålet ...
  • Åpent Kontorlandskap 

   Eriksen, Nicole Høeg (Bachelor thesis, 2019)
   Denne Bacheloroppgaven tar for seg temaet åpent kontorlandskap, og hvordan interiørarkitektur og design kan medvirke til positive holdninger og adferd i et åpent kontorlandskap. Kontoret oppgaven skal dreie seg om er ...
  • Bacheloroppgave 

   Bakken, Thea Omsland (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet barneskole. Oppgaven tar utgangspunkt i nye Sydskogen skole. Det gamle skolebygget ble revet for et år siden og arbeidet med den nye skolen er i full gang. Jeg ...
  • Bacheloroppgave 

   Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...
  • Barn og barnefamiliers perspektiv i debatten om boligkvalitet 

   Bjørnsdottir, Ragnheidur; Granly, Iselin Olsen (Bachelor thesis, 2019)
   «Del I – Forankring og forskningsperspektiver» vil belyse dagens situasjon vedrørende barns mulighet for deltakelse i planarbeid, samt hvilke instanser som er pliktet til å sikre barns rettigheter i boligutviklingen. ...
  • Biermanns breake 

   Halvorsen, Sandra Marie (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   ”Som interiørarkitekt, hvordan kan jeg, tiltrekke backpackere med interesse for design, arkitektur og kunst til mitt hostel?”. Problemstillingen er laget ut i fra mitt ønske om å designe et hostel vi i Oslo ikke har sett ...
  • Biofilia: Et restaurantkonsept basert på menneskets medfødte tiltrekning til naturen og naturlige prosesser 

   Bakke, Vegard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Ordet biofili kommer fra gresk og direkte oversatt betyr det kjærlighet til livet og levende ting. Biofili er den iboende menneskelige tilbøyelighet til å knytte seg til naturen, som selv i den moderne verden fortsetter å ...
  • Blogging og salg av tjenester 

   Sjøsåsen, Emely (Bachelor thesis, 2015-09-30)
  • Boligkvalitet for aleneboende : Sosialt fellesskap i byboligen 

   Engeflaen, Marthe (Bachelor thesis, 2019)
   I Oslo består 47% av husholdningene av en person. Denne høye andelen gjør at aleneboerne er en betydelig gruppe av mennesker i Oslo, og formålet med oppgaven å undersøke hva boligkvalitet er for denne gruppen mennesker. ...
  • Borgen Ungdomshjem 

   Rognmo, Line Søndergaard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Jeg har tilrettelagt for at beboerne i institusjonen ved hjelp av interiør skal kjenne på trygghets- og hjemmefølelse. Jeg har benyttet mange pensumbøker fra barnevernspedagogutdanningen for å få best mulig forståelse ...
  • Bruk og utvikling av personas for å skape målrettet kommunikasjon for Norges Snowboardforbund 

   Vangbæk, Thea (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan segmentering og bruk av personas kan bidra til å spisse kommunikasjonen mot en spesifikk gruppe mennesker. Problemstillingen er: ”Hvordan kan Norges Snowboardforbund rekruttere ...
  • Brød og sirkus eller politikk og sak? : En kvantitativ studie av Arbeiderpartiet og Høyres bruk av Instagram i valgåret 2017. 

   Finnøy, Celine; Bakkeng, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er et resultat av en kvantitativ undersøkelse av Arbeiderpartiet og Høyres bruk av Instagram i løpet av valgåret 2017.Formålet med oppgaven erå undersøke hvordan Norges to største partier benytter ...
  • Connecting generations 

   Reitan, Kine (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   En eller flere generasjoner. Generasjonskollektivet skal være et sted der man bor sammen på tvers av generasjonene. Ensomheten mange forbinder med sykehjem skal sprites opp med ”barn i huset”. Målet er at man på tvers ...
  • Conscious community: Et innovativt og bærekraftig bofellesskap for selvstendige eldre og studenter. 

   Moen, Kaja (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunnen for oppgaven baserer seg på mine personlige erfaringer rundt aldring, studentlivet og jobb på eldrehjem ved siden av studiene. Videre er også eldrebølgen, samt nåværende og fremtidige miljø- og klimautfordringer ...
  • De nye samfunnspåvirkerne 

   Machlar, Stine (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven tar jeg for meg hvordan sosiale medier har gitt mennesker makt til å påvirke samfunnet. Målet med reportasjen er å gi et innblikk i og en forståelse av hvordan sosiale medier kan bidra til samfunnspåvirkning. ...