Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Niklas
dc.contributor.authorEngebrethsen, Andrea
dc.contributor.authorBjørnstad, Katrine
dc.date.accessioned2016-11-11T11:38:37Z
dc.date.available2016-11-11T11:38:37Z
dc.date.issued2016-11-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2420652
dc.description.abstractI dette casestudiet har vi undersøkt en konkret endringsprosess i Glava. Studiet omhandler i hvilken grad bakgrunnen for nedbemanningen i Glava er forstått og akseptert av de ansatte. I tillegg har vi forsøke å besvare tre forskningsspørsmål knyttet til problemstillingen. Disse omhandler hvorvidt grad av forståelse og aksept er høyere jo nærmere ledelsen en er, om ledelsens kommunikasjon har en innvirkning på grad av forståelse og aksept, og om kommunikasjon av nytteverdi vil bidra til økt forståelse og aksept. Ved bruk av kvalitativ metode har vi gjennomført dybdeintervjuer der utvalget besto av to fire ledere og fire operatører, som vi delte inn i gruppene: mellomledere, formenn og operatører. Vi har benyttet relevant teori for å belyse og underbygge våre funn. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at begrunnelsen for endringsprosessen er forstått og akseptert av de ansatte. Vi oppdaget derimot at det var høyere grad av aksept og forståelse for nedbemanningen blant mellomlederne og formennene. Operatørene hadde lavest forståelse, og vi opplevde også mest motstand mot endringen blant disse. Som vi har sett kan kommunikasjon være en av årsakene til den ulike graden av forståelse. Ledelsen benyttet ikke nødvendigvis den beste sammensetningene av kommunikasjonskanaler, og funn tyder på at mellomlederne ikke har klart å videreformidle informasjon helt ned til operatørene. Videre fant vi at nytteverdien de ansatte opplevde reflekterte om de hadde forstått bakgrunnen for nedbemanningen. Som vi så hadde respondentene med lavest forståelse opplevd ingen eller liten form for nytteverdi. Respondentene uttrykket også at de hadde et ønske om at nytteverdien skulle kommuniseres i større grad. Vi kan ikke garantere overførbarheten til denne undersøkelsen og dermed gjelder den ikke nødvendigvis for andre organisasjoner enn Glava. Vi kan heller ikke bekrefte at funnene er representative for Glava som organisasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectendringsprosessernb_NO
dc.subjectnedbemanningnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.titleForståelse og aksept for endringsprosesser: Et casestudie om nedbemanning i Glavanb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge