Show simple item record

dc.contributor.authorVik, Filip
dc.date.accessioned2017-09-12T08:50:10Z
dc.date.available2017-09-12T08:50:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454179
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å få innsikt og forståelse for hvordan et stort internasjonalt konsulentselskap utøver beste praksis key account management (KAM), og hvordan forholdet forløper seg mellom selskapets praksis og KAM-teori. Fra studietiden på markedshøyskolen har jeg fremfor alt blitt oppmerksom på viktigheten ved å observere og lytte til kunder. Ettersom jeg har studert hotelledelse er det meste vi har lært innenfor studieløpsemnene relatert til reiselivsnæringen. Det har i den forbindelse blitt eksemplifisert ulike former og eksempler på hvordan KAM kan utøves i hotellvirksomheter. Imidlertid, på tross av min studieretning, men med hensyn til temaet, ønsker jeg å undersøke en bransje hvor KAM har en sentral rolle. Profesjonelle tjenesteytende virksomheter, som eksempelvis i bedriftsmarkedet, tilbyr konsultasjon, teknologi og/eller rådgivning, tilhører i dag en bransje som drar stor nytte av KAM. Dessuten anser jeg personlig at denne bransjen forekommer som mest interessant å utforske ettersom dette er en bransje hvor det er høyt fokus på å skape lønnsomhet, uavhengig av hva man selger. Undersøkelsen tar utgangspunkt i definerte temaer hentet fra litteraturgjennomgangen. Disse omhandler definisjonen av KAM, selektering og klassifisering av nøkkelkunder, organisering av KAM, relasjonsstadier i kundeforholdet, samt suksessfaktorer i KAM. Analyse- og drøftingsdelen er gjennomført med hensikt å belyse forholdet mellom teori og praksis. Kort sagt er utfallet av studien bygget på kjennetegnet ved at selskapet jeg valgte å studere har svært tilpassede KAM-systemer som både kan relateres til og skilles fra teori. Dette blir hovedsakelig begrunnet med utgangspunkt i følgende: • Selskapet har et velutviklet og dokumentert KAM-rammeverk med basis i både teori og egne erfaringer • Selskapet bruker mye tid og ressurser på opplæring, kursing og forbedring av KAMprosesser • Selskapet har høyt fokus på hva som kjennetegner de beste selskapene innen de bransjer som de betjener kunder i, og henter kontinuerlig inn kunnskap og erfaring på nye områder. • Utfordringer: Prioritere å videreutvikle potensielle nøkkelkunder samtidig som å ivareta de eksisterende, parallelt med å tenke langsiktig, fremfor kortsiktignb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHotelledelsenb_NO
dc.subjectKey Account Managementnb_NO
dc.titleBeste praksis key account management i en profesjonell tjenesteytende virksomhetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal