Show simple item record

dc.contributor.authorSkarra, Pia Martine
dc.contributor.authorSørgård, Tonje Stubban
dc.date.accessioned2017-09-12T10:27:51Z
dc.date.available2017-09-12T10:27:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454228
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven omhandler temaet onboarding med fokus på implementering av digitale verktøy i onboardingsprogrammet. Onboarding er en prosess som skal hjelpe den nyansatte å tilpasse seg kunnskaper, ferdigheter og bli sosialt integrert for å bli et etablert medlem av organisasjonen. Et onboardingsprogram er altså en helhetlig måte å ta imot, og ta vare på den nyansatte. Formålet med denne studien har vært å få en større forståelse av hvordan den nyansatte blir påvirket av et onboardingsprogram med digitale verktøy implementert. På bakgrunn av dette har vi valgt problemstillingen: Hvilke betydninger gir det for en nyansatt å gjennomføre et onboardingsprogram med digitale verktøy implementert? Problemstillingen besvarte vi ved hjelp av en deduktiv tilnærming hvor vi gjennomførte dybdeintervjuer i seks ulike virksomheter. Vi har intervjuet både nyansatte som har benyttet seg av digitale verktøy i en onboardingsprosess, ledere og virksomheter som tilbyr dette. Etter gjennomført datainnsamling og analyse av datamateriale kom vi frem til at onboarding praktiseres ulikt i forskjellige virksomheter. Betydninger som rolleavklaring og individuelle onboardingsprogram er avgjørende for et vellykket onboardingsprogram. I tillegg vil et onboardingsprogram med digitale verktøy implementert som starter før første arbeidsdag, bidra til økt produktivitet og motivasjon for de nyansatte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectOnboardingnb_NO
dc.titleOnboarding via digitale verktøynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal