Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Pia Sophie
dc.contributor.authorAas, Celine Isabel
dc.date.accessioned2017-10-07T12:03:20Z
dc.date.available2017-10-07T12:03:20Z
dc.date.issued2017-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459040
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å studere hvordan human resource management (HRM) kan spille en strategisk rolle i innovasjon. Vi har benyttet Telia som forskningsgrunnlag for å besvare problemstillingen som lyder som følger: Hvordan kan human resource management spille en strategisk rolle i innovasjon? For å spisse problemstillingen har vi valgt å utarbeide to forskningsspørsmål basert på temaene kultur og rekruttering: Hvordan kan HR-avdelingen bidra til å bygge en kultur som fremmer innovasjon? Hvordan kan HR-avdelingen bidra til å generere kreativitet gjennom rekruttering? Kultur og rekruttering er omfattende temaer, og vi begrenser derfor forskningsspørsmålene til å omhandle lederutvikling, motivasjon, kunnskapsdeling, autonomi, kreative kandidater, samt kompetanse og erfaring. Forskningsmetoden vi har valgt å benytte er kvalitativ metode, herunder fenomenologisk tilnærming, da hensikten har vært å utforske og beskrive informantenes erfaringer og forståelse av innovasjon. Videre har vi gjennomført vår forskning basert på semistrukturerte dybdeintervjuer, av fem informanter fra Telia. Studiens resultater viser at alle våre faktorer bortsett fra motivasjon er viktige kilder til hvordan human resource management kan spille en strategisk rolle i innovasjon. Det er ikke funnet støtte for at motivasjon er et sentralt verktøy for HR-avdelingen, og derfor ikke i denne oppgaven sett på som bidragsfaktor. Oppsummert kan vi si at det er positiv korrelasjon mellom følgende tiltak, og hvordan HRM kan spille en strategisk rolle i innovasjon: • Utarbeidelse, samt inkludering av ledere i innovasjonsrettet lederutviklingsprogram • Bidra til autonomi i stilling og arbeid • Utarbeide arenaer, oppmuntre og tilrettelegge for kunnskapsdeling på tvers av virksomheten • Strategisk rekruttering av kreative kandidater • Strategisk rekruttering av kompetente og erfaringsrike kandidater Vi ønsker å presisere at vår forskning kun omfatter en virksomhet, og at andre forskere vil kunne få andre resultater ved å benytte flere informanter, andre forskningsmetoder, samt ved å studere nye bransjer og organisasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectHuman resource managementnb_NO
dc.subjectTelianb_NO
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleHvordan kan human resource management spille en strategisk rolle i innovasjon?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal