Show simple item record

dc.contributor.authorSundby, Anniken Maria
dc.contributor.authorTrå, Samuel
dc.date.accessioned2017-10-07T12:11:50Z
dc.date.available2017-10-07T12:11:50Z
dc.date.issued2017-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459041
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan menn og kvinner opptrer i individuelle lønnsforhandlinger, og om fremtreden kan bidra til å forklare lønnsforskjeller knyttet til kjønn som vi finner i dag. For å finne ut av dette valgte vi å fokusere på informantenes subjektive opplevelse av selve lønnsforhandlingssituasjonen, forhandlingsmotparten, og seg selv som forhandler. Problemstillingen vår ble følgende: Opptrer menn og kvinner ulikt under individuelle lønnsforhandlinger, og hvordan kan dette eventuelt bidra til å forklare lønnsforskjeller knyttet til kjønn? Vi valgte å avgrense til privat sektor, da individuelle lønnsforhandlinger er av hyppigere forekomst her enn i offentlig sektor. For å avgrense ytterligere, valgte vi å fokusere på én kvinnedominert og én mannsdominert bransje (frisørbransjen og IKT-bransjen). Vi ønsket nemlig å undersøke om resultatene vi kom til å få ville differere fra hverandre, avhengig av hvilken type bransje vi studerte. Vi gikk frem ved å hovedsakelig bruke fenomenologisk design, med innslag av casedesign. Dette førte til en kvalitativ metode, der vi anså det som mest hensiktsmessig å benytte oss av dybdeintervjuer for å kunne svare på problemstillingen på en best mulig måte. Videre gjennomførte vi intervjuene med ni informanter, fordelt på begge bransjene, der samtlige hadde forhandlet om egen lønn et varierende antall ganger. Resultatene viser at våre informanter har en antakelse om at kvinner generelt opptrer mer forsiktig enn menn i individuelle lønnsforhandlinger. Samtidig viser vårt hovedfunn at menn og kvinners fremtreden i en lønnsforhandlingssituasjon er kontekstavhengig. Vi finner også likhetstrekk mellom kvinnene i den kvinnedominerte bransjen og mennene i den mannsdominerte bransjen, samt likhetstrekk mellom kvinnene i den mannsdominerte bransjen og mennene i den kvinnedominerte bransjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectKjønnnb_NO
dc.subjectLønnsforhandlingernb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie om kjønn og lønnsforhandlingernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal