Show simple item record

dc.contributor.authorEngeseth, Andrine
dc.contributor.authorAas, Frida Ødegaard
dc.date.accessioned2017-10-07T13:54:01Z
dc.date.available2017-10-07T13:54:01Z
dc.date.issued2017-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459052
dc.description.abstractDen overordnede problemstillingen i denne bacheloroppgaven er ” Hvilke forretningsmessige fortrinn har HR-funksjonen på lang sikt i Norge?”. Forskningsspørsmålene er knyttet til HRfunksjonen, teknologi, innovasjon og endring, hvor målet er å forstå hvilken nytteverdi bedrifter som praktiserer HR har i dag og kommer til å ha i fremtiden. Som forskningsmetode falt valget på dybdeintervju som er en form for kvalitativ metode. I den anledning intervjuet vi totalt ni informanter. Informantene inkluderer HR-direktører, avdelingsledere og medarbeidere fra bedrifter med og uten egen HR-avdeling, samt en pilotinformant. Bakgrunnen for valget av metode er et ønske om å få en dypere innsikt samt personlige meninger og erfaringer om hvilken nytte HR har for de ulike bedriftene. I analysen knyttet vi våre funn opp mot tidligere forskning på fagområdet. Datamaterialet vi hentet ut fra de ulike informantene handler i hovedsak om at HR-funksjonen er nødt til å bli mer strategisk- og forretningsorientert, for at den skal ha en langsiktig verdi i bedriften. Konklusjonen er at dersom HR skal lykkes, samt at bedriftene med en HR-funksjon skal ha et forretningsmessig fortrinn, er de nødt til å endre fokus på oppgavene og følge med i utviklingen. De transaksjonelle oppgavene vil bli mer og mer digitalisert, og derfor bør fokuset være å bli en strategisk partner i stab- og støttefunksjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectHuman Resourcesnb_NO
dc.titleHvilke forretningsmessige fortrinn har HR-funksjonen på lang sikt i Norge?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal