• DYADISK LEDERSKAP: Hvordan utvikle gode jobbrelasjoner 

   Stenhaug, Linn; Agerbo, Ane Tenvik; Tangen, Maiken Elise (Bachelor thesis, 2017)
   Utgangspunktet for denne oppgaven er å kartlegge hva som skal til for å skape en god dyade mellom leder og medarbeider. På bakgrunn av dette utarbeidet vi følgende problemstilling: ”Hva skal til for å skape en god ...
  • “Her er kontoret. Du vet hva du skal gjøre.” : En studie av mellomlederes lederskifter 

   Sando, Tuva Frølich; Agerbo, Ane Tenvik (Master thesis, 2019)
   Mellomledere har en krevende hverdag og sitter strategisk plassert som knutepunkter mellom operativt og strategisk nivå i organisasjoner og er sentrale for å iverksette strategier. De føler seg ofte ensomme og møter mange ...