• Atferd: En studie om lederes selvinnsikt 

      Eid, Lusie; Farkas, Fredrik; Bø, Kristine (Bachelor thesis, 2015-10-22)
      Temaet for bacheloroppgaven er hvor klare ledere er over egen lederatferd, med et fokus rettet mot selvinnsikt. Oppgaven baserer seg på eksisterende teori og undersøkelser for å kunne belyse vår problemstilling. Teorien ...