• Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at autonome team skal lykkes? 

      Murvold, Marie; Molden, Sandra; Johnsen, Cathrine Marvoll (Bachelor thesis, 2021)
      I mars 2020 gikk verden i lockdown som en konsekvens av den pågående pandemien, noe som førte til store endringer og en ny hverdag for mange. Hjemmekontor med Teams og Zoom har blitt den nye normalen, og det forskes stadig ...