• Arbeidsgivers styringsrett - arbeidsgivers endringsadgang 

      Payedar, Sonja Setare; Ballangby, Truls (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Vår bacheloroppgave omhandler et juridisk tema innenfor arbeidsrett, og oppgaven er basert på juridisk metode. Besvarelsens problemstilling er: “Hvilken ensidig rett har arbeidsgiver til å foreta endringer i arbeidsforholdet?” ...