• Digital Onboarding 

   Hellberg, Hanne Elin Sofie; Haugstulen, Kathrine; Hansen, Isabelle Madeleine Klappan (Bachelor thesis, 2021)
   Forskning viser at en vanlig årsak til tidlig turnover i mange organisasjoner er mangelfulle onboardingsprosesser (Leveraas 2019). Å integrere en nyansatt er en kompleks prosess som krever innsats av både leder og ...
  • En annerledes onboarding 

   Borch, Ida; Ellingsen, Emilie; Rougthvedt, Hannah (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å undersøke tema onboarding, rettere sagt dagens onboarding; digital onboarding. Dette er et område det finnes lite forskning på. Fremfor å snakke med virksomheter om hvordan onboarding ...
  • En kvalitativ studie for hvordan digital onboarding påvirker nyansattes læring og tilhørighet 

   Lorenzen, Cecilie; Morkemo, Nina Hofstad (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne avhandlingen er å belyse hvordan digital onboarding påvirker de nyansattes læring og tilhørighet til organisasjonen. God onboarding er viktig for at nyansatte skal trives og ha et ønske om å bli i ...
  • Hvordan opplever nyansatte onboarding fra hjemmekontoret? 

   Linton, Marthina Sophie; Davidsen, Tamika (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven har som formål å sette fokus på hvordan nyansatte opplever onboarding fra hjemmekontoret. Hensikten er å forstå hvordan det å være isolert fra arbeidsplassen påvirker deres læring og tilpasning til den nye ...