• Hjemmekontor - den nye normalen 

   Kronstad, Karine; Kvitberg, Emilie; Bjørgengen, Mariann (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er et ønske om å få en bedre forståelse av hvordan den indre motivasjonen påvirkes når kontoret blir flyttet til de private hjemmene. Dette er et svært dagsaktuelt tema, spesielt med tanke på ...
  • Hvordan opplever nyansatte onboarding fra hjemmekontoret? 

   Linton, Marthina Sophie; Davidsen, Tamika (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven har som formål å sette fokus på hvordan nyansatte opplever onboarding fra hjemmekontoret. Hensikten er å forstå hvordan det å være isolert fra arbeidsplassen påvirker deres læring og tilpasning til den nye ...
  • Krisen som fremskyndet fremtidens arbeidsform 

   Ussberg, Marie; Stø Johansen, Martine Elisabeth; Bjøndal, Lea (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Formålet med oppgaven er å belyse hvordan produktiviteten påvirkes av en hjemmekontortilværelse, som påtvunget under Covid-19-krisen. Vi ønsket å se på hva som fremmer produktivitet og om hjemmekontor er en produktiv ...
  • Motivasjon på hjemmekontor: Hvordan kan fjernledere tilrettelegge for motiverte ansatte på hjemmekontor? 

   Kofteby, Rikke; Myklebust, Tiril (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er gjennomført i en tid med pandemi, hvor vårt hovedfokus har vært på hvordan motivasjonen til ansatte utarter seg fra hjemmekontoret. Videre har vi ønsket å kartlegge fjernlederens rolle i dette - ...
  • «Remote work»: En brikke i fremtidens arbeidsliv? 

   Stakston, Madeleine Larsen (Bachelor thesis, 2021)
   Hjemmekontor har blitt en større del av arbeidshverdagen til mange siden mars 2020 som et resultat av restriksjonene knyttet til koronapandemien. Flere organisasjoner har flyttet sine ansatte til en «remote work» hverdag ...
  • Selvledelse blant ansatte under hjemmekontor. 

   Mardal, Andrea (Bachelor thesis, 2021)
   De siste tre tiårene har selvledelse vært under stor utvikling og det finnes store mengder forskning innen selvledelseslitteraturen. Det skal her gjøres et kvalitativt forskningsprosjekt hvor formålet er å få et objektivt ...
  • Selvledelse på hjemmekontor 

   Simonsen, Elise; Skaje, Sandra Stubbene (Bachelor thesis, 2021)
   I bacheloroppgaven vår ønsker vi å se hvordan arbeidstakere har håndtert overgangen til hjemmekontor. Etter Covid-19 pandemien inntraff Norge i mars 2020, oppsto det store forandringer og de strengeste nasjonale tiltakene ...
  • Teamarbeid fra hjemmekontor under koronapandemien 

   Meltzer, Amalie; Osaland, Tea; Nansve, Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan velfungerende team har blitt påvirket av å bli plassert på hjemmekontor under koronapandemien. Det er et tema som ikke har vært forsket mye på fordi det bare er litt over ett år ...