• En studie om medarbeiderdrevet innovasjonskultur 

   Hagen, Monica; Latini, Charlotte; Hansen, Ida Myhrvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår oppgave omhandler medarbeiderdrevet innovasjonskultur. Å ha en kultur som bidrar til at organisasjonens medlemmer kontinuerlig ønsker å streve etter innovasjon, er viktig for å lykkes med innovasjon. I vår oppgave har ...
  • Hvordan kan human resource management spille en strategisk rolle i innovasjon? 

   Andersen, Pia Sophie; Aas, Celine Isabel (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Formålet med denne oppgaven har vært å studere hvordan human resource management (HRM) kan spille en strategisk rolle i innovasjon. Vi har benyttet Telia som forskningsgrunnlag for å besvare problemstillingen som lyder ...
  • Innovasjon – diffusjon – adopsjon: Digitalisering av undervisning i pandemiens tid 

   Sepman, Natalya (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan innovasjoner skapes, spres og absorberes i en digital arbeidshverdag. For å undersøke denne problemstillingen har jeg tatt for meg en konkret innovasjonsprosess, digitalisering ...
  • Å lede i møte med fremtiden: En studie om ledelse og innovasjon i organisasjoner 

   Steien, John Erik; Solhaug, Vegard (Master thesis, 2021)
   Problemet: Å anvende ledelse på en slik måte at det dyrker organisasjoners evne og kapasitet til å bedrive innovasjon og innovasjonsaktiviteter i et moderne marked. Problemstilling: Hvordan bidrar god ledelse åpne opp ...