• Mangfoldsledelse. En studie om å tilrettelegge for mangfold i rekrutteringsprosessen i norsk arbeidsliv 

   Bamidale, Badejo (Bachelor thesis, 2020-05-26)
   Formålet med dette studiet har vært å avdekke hvilke holdninger og ambisjoner rekrutteringsansvarlige har rundt mangfold, rekruttering, og mangfold i rekrutteringsprosessen med utgangspunkt i denne problemstillingen: ...
  • Utfordringer ved mangfoldsledelse 

   Enga, Stine; Forr, Kaja (Bachelor thesis, 2020-06-17)
   I dagens samfunn, så opplever bedrifter å bli mer og mer internasjonale, dette med tanke på at det ansettes personal av utenlandsk opprinnelse, i tillegg til at bedrifter gjerne har samarbeidspartnere og konkurrenter som ...