• Relasjonsorientert ledelse i endringsprosesser 

      Fredheim, Tine Blomberg; Ellefsen, Trude Uglem (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet for oppgaven er relasjonsorientert ledelse. Vi ønsker å undersøke om vektere i Nokas opplever en mer relasjonsorientert lederstil etter at selskapet gikk gjennom en endringsprosess av forretningsområdet vakt Norge ...