• En tverrsnittsundersøkelse av turnoverintensjon i restaurantbransjen 

      Nyhammer, Kristin; Johansen, Hannah Victoria Eidsvik (Bachelor thesis, 2021)
      Vi har valgt å undersøke hvilke faktorer som foreligger til turnoverintensjon i restaurantbransjen. Vi bruker Peppes Pizza som studieobjekt. Vårt formål er å kunne gi en beskrivende forklaring på hvorvidt indre motivasjon, ...