• Bacheloren er fullført, hva nå? 

   Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...
  • Hvordan håndterer ledere rusmiddelpolitikk på arbeidsplassen? 

   Torjuul, Helene; Stenkjær, Aleksandra; Grøn, Ida (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Tema for bacheloroppgaven er forholdet mellom rus og ledelse på arbeidsplassen, og det er en kvalitativ undersøkelse. Undersøkelsen er rettet mot ulike faktorer som kan være en årsak til rusmisbruk på arbeidsplassen, og ...
  • Motivasjon i ensformig arbeid - Et casestudie i posttjeneste-bransjen 

   Lorentzen, Michael; Kristiansen, Synnøve; Le, Luu Thanh (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I denne oppgaven ønsker vi å besvare problemstillingen: Hvordan kan produksjonslederne og medarbeiderne sammen bidra til økt motivasjon?. Vi har besvart denne ved bruk av et intensivt enkeltcasestudie hvor vi foretok ...