• Arbeidslivet Trenger Seniorene 

   Bilben, Siri Killi; Vaage, Lisa Ulrikke Johansen (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på seniorer i arbeidslivet, og hva som skal til for å holde denne gruppen mennesker yrkesaktive. Vi har sett nærmere på hvordan utsatt yrkeskarriere kan oppnås ved å belyse følgende ...
  • Hvordan motivere seniorer til å lære ny teknologi?: En studie om organisatorisk tilrettelegging 

   Nyberg, Linn; Nilsen, Anna (Bachelor thesis, 2019)
   Dagens samfunn utvikler seg i et ekstremt høyt tempo, med en kompleksitet større enn noen gang før. Ny teknologi tar en større og større del av vår hverdag og er blitt en integrert del av samfunnet. Norge står også overfor ...