• Er det familiære arbeidsforholdet utdatert?: - En casestudie om nedbemanning og Survivor syndrome i Eaton. 

   Nilsson, Nanny; Norum, Silje (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Temaet for denne oppgaven er nedbemanning og Survivor syndrome. Formålet med denne oppgaven er å belyse problematikken knyttet til de ansatte som er igjen etter en nedbemanningsprosess. Vi ønsker å bidra til kunnskapen ...
  • Forståelse og aksept for endringsprosesser: Et casestudie om nedbemanning i Glava 

   Johansson, Niklas; Engebrethsen, Andrea; Bjørnstad, Katrine (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   I dette casestudiet har vi undersøkt en konkret endringsprosess i Glava. Studiet omhandler i hvilken grad bakgrunnen for nedbemanningen i Glava er forstått og akseptert av de ansatte. I tillegg har vi forsøke å besvare ...
  • Hvordan kan maritim oljeservicenæring beholde sin kritiske kompetanse i den nåværende oljekrisen?: En casestudie av Eidesvik Offshore ASA 

   Brekke, Kine; Barane, Line; Bornøy, Lena (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å se på hva Eidsvik Offshore ASA har gjort for å beholde sin kritiske kompetanse i den nåværende oljekrisen. Kritisk kompetanse er kunnskap og ekspertise innenfor visse funksjoner i ...
  • Motstand i nedbemanningsprosesser 

   Bakken, Silje Anette; Balk, Helene Kolstad; Berg, Andrea Grøndal (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan bedrifter kan håndtere motstand blant sine ansatte i nedbemanningsprosesser. Den har særlig fokus på hvordan forankring i ledelsen, kommunikasjon og medarbeiderinvolvering kan ...
  • Nedbemanningstider – hva påvirker de gjenværende ansattes opplevelse? 

   Grønli, Augusta Sophie; Clemensen, Sandra Sørby; Risnes, Mari Bjelland (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   I denne oppgaven ønsker vi å belyse vår problemstilling: “Har de gjenværende ansattes positive eller negative opplevelse av nedbemanning en sammenheng med opplevd tillit, rettferdighet, myndiggjøring og endring i ...
  • [Uten tittel] 

   Remen, Natasha; Meyer, Anette (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på hvordan nedbemanningsprosessen i Aker Solutions Sandsli har påvirket de ansattes motivasjon for arbeidet. For å svare på vår problemstilling er det formulert to undersøkelsesspørsmål - ...