• Kan ledere påvirke organisasjonskulturen? 

   Fernandez Sanna, Kjell Stefan (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet jeg har valgt for oppgaven omhandler hvordan ledere i norske kommuner opplever å kunne påvirke organisasjonskulturen i sin enhet. Jeg har undersøkt hvordan seks informanter opplever dette; hvordan de kan påvirke ...
  • Kan ny teknologi erstatte forretningsreiser som et miljøetisk tiltak? 

   Molnes, Henrikke (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Hensikten med denne undersøkelsen var å rette mer fokus på norske bedrifters reisevirksomhet. Jeg ønsket å finne ut av hvilke behov bedrifter har for å reise, og om disse reisene egentlig er nødvendig. Transportsektoren ...
  • Karrierekvinnen - en mors bekjennelser 

   Bjørsland, Hanna H.; Søby, Ida (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Kjøp av tjenester til hjemmet- Diskursiv normalisering- morlask motstand 

   Døving, Runar; Moe, Helene Tronstad; Undheim, Kristin; Haus, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2019-12-03)
   Det kjøpes lite tjenester til hjemmet. Vår kvantitative undersøkelse avdekker også stor motstand mot kjøp av tjenester i hjemmet. I den offentlige diskursen, derimot, fremstilles det som om slike tjenester etterspørres i ...
  • Kombinasjonen av formål og profitt i startups 

   Melfald, Helene Berg; Johansen, Lisa Nyland (Bachelor thesis, 2021)
   Formål har i økende grad etablert seg som et viktig prinsipp for å imøtekomme behovene, ikke bare til aksjonærer, men samtlige interessenter. Det innebærer en forventning om at selskaper skal bidra til miljømessige og ...
  • Kommunikasjon på Facebook for bedrifter 

   Valmot, Andreas; Hegg, Christopher O.; Rosenqvist, Thomas P. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Komplett: et case studie av Komplett.no 

   Hjertø, Erlend; Krefting, Michel Walter; Behrentz, Asgeir (Bachelor thesis, 2017-10-30)
  • Kongsberg Maritime AS sitt arbeid med kultur for økt innovasjonsevne 

   Ranum, Henriette Fiskum; Jørgenrud, Nadia; Gardien, Pernille (Bachelor thesis, 2017-10-30)
   Innovasjon og nyskapning forbindes ofte med startups og små bedrifter. Dette er minst like viktig i de store og etablerte virksomhetene. Hvordan klarer disse å ta vare på innovasjonsevnen og skape en kultur for ...
  • Kreative kollisjoner i inkubatormiljøet 

   Lewin, Lars; Sjustad, Ole Gabriel; Vasbotten, Milla (Bachelor thesis, 2021)
   Med denne bacheloroppgaven ønsker vi å få bedre forståelse av hvordan pandemien har påvirket inkubatorenes fasilitering for kreative kollisjoner. Vår problemstilling er derfor: Hvordan har inkubatorenes fasilitering for ...
  • Kreativitet - en gruppe aktivitet [sic] 

   Iversen, Hanna; Jussila, Sara (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Kreativitet i kreativ næring 

   Grytnes, Frøyja Ruud; Bakken, Mats Taugard (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven, «Kreativitet i kreativ næring», er å øke forståelsen for hvordan organisasjoner i den kreative næringen tilrettelegger arbeidsmiljøet for kreativitet. Vi har valgt å utforske temaet kreativitet ...
  • Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Hva påvirker intergrasjonen av samfunnsansvar og arbeid med bærekraftig utvikling i bedriften? 

   Kloppen, Guro; Johannessen, Marte Emilie (Bachelor thesis, 2020-06-17)
   Temaet for denne oppgaven er bedrifters samfunnsansvar og arbeid med bærekraftig utvikling og hva som påvirker integrasjon av dette i kjernevirksomheten. Vi har tatt for oss to case for å undersøke dette: Posten Norge ...
  • Kred: Et nødvendig onde som en selvregulerende kraft [...] 

   Maarud, Henrik; Johannessen, Christian N. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Kvasir-SEG: A Segmented Polyp Dataset 

   Jha, Debesh; Pia H, Smedsrud; Riegler, Michael; Halvorsen, Pål; de Lange, Thomas; Johansen, Dag; Johansen, Håvard D. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Abstract. Pixel-wise image segmentation is a highly demanding task in medical-image analysis. In practice, it is difficult to find annotated medical images with corresponding segmentation masks. In this paper, we present ...
  • Kvinner i ASA-styrer. 

   Millar, Line Myhra; Myhrvold, Stine; Hommo, Anne Guro (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Med!denne!oppgaven!ønsker!vi!å!se!nærmere!på!hvordan!kvinner!har!det!i!ASAUstyrer! og!om!de!føler!seg!anerkjent!på!lik!linje!med!menn.!Dette!temaet!har!vi!valgt!fordi!vi!ble! inspirert!av!artikler!i!media!der!enkelt ...
  • Kvinners evolusjonære syn på attraktivitet 

   Frøshaug, Marianne; Hajou, Kajlin (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Formålet med oppgaven er å se nærmere på hvorfor vi vurderer noen mennesker som mer attraktive enn andre. Oppgaven forsøker å belyse dette fra et evolusjonistisk ståsted. Det teoretiske rammeverket er i hovedsak satt sammen ...
  • Kvinners evolusjonære syn på attraktivitet 

   Frøshaug, Marianne; Hajou, Kachine (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Formålet med oppgaven er å se nærmere på hvorfor vi vurderer noen mennesker som mer attraktive enn andre. Oppgaven forsøker å belyse dette fra et evolusjonistisk ståsted. Det teoretiske rammeverket er i hovedsak satt ...
  • Kvinners påvirkning ved kjøp av merkeklær til barn: En diskursanalyse av barneklær på nett 

   Ybanez, Jenny; Kvamme, Karoline (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Barn vokser raskt ut av klær, så hvorfor handle dyre merkeklær til barn? I denne undersøkelsen har vi valg å se på hva som kan påvirke kvinner til å handle dyre merkeklær til barn. Vi har derfor valgt å utforme følgende ...
  • Ledelse og sosiale medier. 

   Horne, Stian (Bachelor thesis, 2012-01-24)
  • [Lederatferd i Gasellebedrifter] 

   Hallstensen, Jeanett Gundersen; Myrvang, Aleksander Hansen; Horgmo, Daniel (Bachelor thesis, 2017-10-25)