Viser treff 21-40 av 196

  • En sammenligning av kostholdet til en gruppe unge idrettsutøvere med resultatene fra Ungkost 3 

   Derås, Julie; Kristiansen, Stine Bø (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Tenårene er en fase i livet hvor kroppen skal vokse og endre seg i betydelig grad. Et kosthold som dekker behovet for næringsstoffer er spesielt viktig for utviklingen i denne perioden, men også for å redusere ...
  • Hjerneslag og styrketrening - hva er effekten? 

   Buer, Julianna; Retteraasen, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Hjerte- og karsykdommer er årsaken til flest dødsfall i Norge, og hjerneslag faller under denne kategorien. Slag oppstår som følge av emboli eller blødning og kan medføre fysiske og kognitive svekkelser. Vanlige ...
  • En kontrollert, ikke-blindet effektstudie vedrørende ernæring for premature barn med fødselsvekt 1500-2000 gram 

   Kleivan, Henriette Louise Molnes; Vindenes, Katrine (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn for oppgaven: I Norge fødes ca 550 barn med fødselsvekt mellom 1500 og 2000 gram hvert år som utgjør i underkant av 1 % av alle barnefødsler. Feil næringsstofftilførsel kan bidra til økt sykelighet og påvirkning ...
  • Friluftsliv som et behandlingsalternativ for deprimerte voksne 

   Kjær, Pernille Linnerud; Kvisler, Sarah Marlen (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: En av de store helseutfordringene i dagens samfunn er psykiske lidelser, herunder blant annet depresjon (1). I år 2000 rangerte Verdens helseorganisasjon (WHO) (2)depresjonssykdom som det fjerde største helseproblemet ...
  • Langtidseffektene av “binge drinking” på kognitiv funksjonsevne hos ungdom – en litteraturstudie 

   Diab, Juditte; Andresen, Siri (Bachelor thesis, 2018)
   Innledning: Ungdomsårene karakteriseres som et sårbart stadium i den kognitive utviklingen samtidig som perioden er preget av et økende alkoholforbruk. Hensikten med oppgaven er å belyse hva nåværende forskning viser om ...
  • «Friluftsliv i behandling av psykiske lidelser» 

   Strange, Elise (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Psykiske lidelser er utbredt blant befolkningen og dermed en av nåtidens store folkehelseutfordringer. Disse lidelsene utgjør en betydelig belastning, både samfunnsøkonomisk og personlig. Dagens tradisjonelle ...
  • Tensjonshodepine og manuell behandling 

   Rogn, Simon; Døhlen, Christopher Andreas (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Problemstilling: Hvilke typer manuelle teknikker eller behandling av den øvre nakkemuskulatur kan bedre smertesymptomatikken ved tensjonshodepine? Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie, altså baserer den seg på ...
  • Motivasjon og livsstilsendring 

   Espelund, Mia Sofie; Flo, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Motivasjon er en viktig del av forebyggende helsearbeid. Hensikten med denne bacheloroppgaven var å få innsikt i motivasjonsteknikker gjennom erfaringer til ansatte på frikslivssentraler. Problemstilling: Hvordan ...
  • Målrettet psykisk helsearbeid i naturen: en kvalitativ studie 

   Andresen, Kristine Bekken; Åsland, Marte Jacobsen (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Verdens helseorganisasjons studie av den globale sykdomsbyrdens utvikling viser at mentale lidelser og depresjoner vil være den nest største helseutfordringen globalt i 2020. Medisinbruken ved psykiske plager er ...
  • Endring i kroppssammensetning ved kostintervensjon 

   Hjelvik, Stine Nesset; Bygmester-Boym, Henriette Elverud (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Målet er å undersøke hvordan et kosthold basert på kostrådene fra Helsedirektoratet vil påvirke kroppssammensetningen til friske voksne. Et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, ...
  • Effekten av kognitiv atferdsterapi som behandling for overspisingslidelse 

   Hoseth, Lise Marie; Skare, Karolina (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn Overspisingslidelse er en spiseforstyrrelse som karakteriseres av et tap av kontroll over matinntaket og gjentatte inntak av store mengder mat over kort tid. Studier viser en tydelig forekomst blant overvektige. ...
  • En kvalitativ studie om hvordan osteopater tilnærmer seg pasienter med akillestendinopati 

   Naterstad, Caroline Moland; Weng, Merete (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Bakgrunnen for valg av tema er at det finnes få studier som omhandler hvordan osteopater tilnærmer seg pasienter med akillestendinopati. En stor del av befolkningen rammes av denne tilstanden, og opp mot halvparten ...
  • Hvordan håndterer osteopater bevegelsesfrykt hos pasienter med subakutte uspesifikke korsryggsmerter? En kvalitativ studie 

   Warankov, Johannes; Mollatt, Jacob (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Formål og problemstilling Oppgaven tar for seg hvordan osteopater håndterer bevegelsesfrykt hos pasienter med subakutte uspesifikke korsryggsmerter, og gir et innblik i måten intervjuobjektene jobber i en klinisk praksis ...
  • Kroniske svangerskapsrelaterte bekkenplager 

   Sætereng, Martine Fjeldstad; Berg, Stine (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Studere og sammenfatte årsaker til at noen kvinner utvikler kroniske bekkenplager etter svangerskap, etter ønske om å sette fokus på kvinnehelse. Problemstilling: Hvilke predisponerende og opprettholdende ...
  • Osteopatisk behandling ved irritabel tarmsyndrom 

   Jensen, Andrea; Echarti-Bøch, Michelle Mimmi Elisabet (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Hensikt: De siste to tiår har irritabel tarmsyndrom fått stor oppmerksomhet hos helsepersonell verden over på grunn av sin høye prevalens. Irritabel tarmsyndrom rammer 10-20% av verdens befolkning og det er en stor økonomisk ...
  • Aktivitet fra barn til voksen – En litteraturstudie 

   Jonassen, Jessica Synnøve; Vadstein, Silje (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Hos tidligere generasjoner var det å være fysisk aktiv en naturlig del av hverdagen, både på jobb og gjennom forflytning mellom hjem, skole og arbeidsplass. Dagens samfunn stiller mindre krav til fysisk aktivitet i hverdagen, ...
  • Den potensielle effekten av probiotika ved behandling av overvekt og fedme 

   Solaas, Susanne Aune; Brenne, Inga (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Overvekt og fedme anses i dag som en av de viktigste helseutfordringene i verden. Dagens vektreduksjonsstrategier gir beskjedne resultater på varig vekttap, og det forskes derfor på nye metoder for vektreduksjon. ...
  • Middelhavskostholdet og forebygging av tykk- og endetarmskreft – en litteraturstudie 

   Todal, Kaja; Johansen, Camilla Nyegaard (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av tykk- og endetarmskreft. Data viser at prevalensen av sykdommen har økt i mange tiår. Sammenliknet med andre land har Norge gode overlevelsestall for flere ...
  • Jodstatus blant gravide kvinner i Europa 

   Spildo, Ingeborg (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Jodmangel er et folkehelseproblem på verdensbasis. I europeiske land er mild til moderat jodmangel vanlig. Selv mild til moderat jodmangel er alvorlig hos gravide kvinner for utviklingen av fosteret. Det ser ut ...
  • Forekomst av forstyrret spise- og treningsatferd blant ernæringsog treningsstudenter sammenlignet med markedsføringsstudenter: En tversnittstudie utført på studenter ved Høyskolen Kristiania 

   Tangen, Elene Maurseth; Opland, Kristine Lyngvik (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Studenter innenfor studieretningen i trening og ernæring, blir stadig eksponert for kunnskap om ulik mat sitt næringsinnhold, og viktigheten av fysisk aktivitet. Flere studier har undersøkt om ernærings- og ...