• Fra motstand til satsing: kommunikasjonens rolle i å påvirke medarbeidere i en endringsprosess 

   Lea, Ingrid-Alice; Marthinsen, Maria (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I artikkelen «Vil men får ikke til» skriver Rønne (2011) at virksomheters manglende evne til å engasjere og kommunisere med de ansatte, er én av grunnene til at mange virksomheter opplever at det oppstår usikkerhet i ...
  • Hva kan påvirke opportunistisk atferd? En undersøkelse av arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og nærmeste leder 

   Stensøe, Victoria Margaretha; Jacobsen, Caroline; Mirek, Danuta Simensen (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Vår oppgave prøver å belyse om variablene tillit, vennskap og kunnskap om arbeidsrett påvirker opportunisme. Vi har tatt utgangspunkt i et arbeidsforhold mellom arbeidstaker og nærmeste leder. Vi belyser teorien i hver ...
  • Kontorløsningers innvirkning på de ansatte 

   Sundalskleiv, Siri; Rygh, Lene Jeanette; Rognerud, Tina (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Det har skjedd store endringer gjennom årene når det gjelder den fysiske organiseringen av kontorløsninger. Utviklingen har gått fra 70-tallets åpne landskap, til 80-tallets cellekontor og frem til nåtidens åpne landskap ...
  • Ny generasjon - nye krav? 

   Obstfelder, Maria; Olsen, Trine; Sandli, Malene (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Denne bacheloroppgaven setter søkelys på generasjonsforståelse og generasjonsbeskrivelser, for å kartlegge om dette er godt egnet for å komme med påstander om arbeidstakere i ulike generasjoner. Vi har ønsket å se på om ...
  • Styrkebaserte spørsmål og jobbengasjement 

   Vatten, Ingeborg; Øygarden, Ida; Samuelsen, Renate I. (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Stress er verdens tredje største helseproblem. Når vi vet at antallet egenmeldinger på grunn av lettere psykiske plager nesten har doblet seg det siste tiåret synes vi det er viktig at organisasjoner og arbeidsplasser ...