• Det psykososiale arbeidsmiljøet - Har sjefen all makten? 

   Torgunrud, Christer Larsen; Kolskår, Michelle; Thorvaldsen, Ask; Morlandstø, Silje Karin (Bachelor thesis, 2021)
   Arbeidsmiljø er en del av alle arbeidsplasser og blir påvirket av en rekke ulike faktorer. Vi tror at en av de største, om ikke den største påvirkningen, på det psykososiale arbeidsmiljøet kommer fra ledere. Denne påstanden ...
  • «Hvilken effekt har julebord på det psykososiale arbeidsmiljøet?» 

   Elserud, Celine; Kasene, Maren Linnea S.; Nordstad, Silje Ingeborg (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   I lang tid har arrangementet julebord blitt sett på som både en glede for de ansatte, så vel som en alkoholfylt kveld med konsekvenser og anger. Julebord er tradisjon i de fleste organisasjoner og skal markere slutten ...
  • Hvordan påvirker en nedbemanning det psykososiale arbeidsmiljøet? 

   Kristiansen, Siri; Henriksen, Pia Kristine Finvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne oppgaven vil temaet omhandle de gjenværende etter en nedbemanningsprosess. Vi ønsker å belyse vår problemstilling: ”Hvilke konsekvenser har en nedbemanningsprosess hatt for de gjenværende sitt psykososiale ...
  • Objektiv kartleggingsmetode i en rekrutteringsprosess: Fører objektiv kartleggingsmetode til økt mangfold og vil den forebygge diskriminering? 

   Løvås, Madeleine Benedicte; Rodriguez, Celine; Subotic, Jelena (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet rundt problemstillingen: ”Fører en objektiv kartleggingsmetode til økt mangfold og vil den virke forbyggende mot diskriminering?” Motivasjonen for denne oppgaven lå bak valg av tema som ...
  • Smisker du? 

   Berner, Marthe; Josefsen, Malin Victoria; Bjørnskau, Ida (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Vår Bacheloroppgave tar for seg fenomenet innsmigrende adferd. Vi undersøkte innsmigrende adferd ut i fra problemstillingen: o Hvilken effekt har innsmigrende adferd for selgere i dag? Ut i fra dette fokuserte vi på to ...
  • Turnover - når forventninger ikke innfris 

   Sundbye, Heidi; Stesønes, Ingri; Svarttjernet, Eva (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på turnover i Eniro Gule Sider. Med turnover menes ansatte som slutter i en gitt periode og søker jobb i en annen bedrift. Problemstillingen vår er: Hvilke faktorer har påvirkning ...