Now showing items 1350-1369 of 1566

  • Skjønnhetsidealet i reklame. 

   Ranes, Margrethe; Sliper, Maren; Pedersen, Linnea Bjordal (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Hovedtemaet for denne bacheloroppgaven er skjønnhetsidealet i reklame, og om det har påvirkningskraft på selvbildet til unge kvinner. Målet med oppgaven er å se hvordan unge kvinner blir påvirket av skjønnhetsidealet ...
  • Skolebasert kostintervensjon – En litteraturstudie 

   Heen, Hanne; Fjeldberg, Vibeke (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Bakgrunn: Overvekt og fedme har en økende prevalens på verdensbasis og Verdens helseorganisasjon anslår barnefedme som en av de mest alvorlige folkehelseutfordringer i det 21. århundre. Overvektige barn har høy sannsynlighet ...
  • Smartbygg-teknologi: fremtidens sykepleierassistent? 

   Sandøy Straume, Bjørn; Børhaug Moe, Henrik; Sævareid, mats (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan forhold som teknologi og arbeidsmiljø kan påvirke effektiviteten blant sykepleiere på Haukeland Universitetssykehus. Vi ønsket å ta for oss arbeidshverdagen til en ...
  • Smarttelefonen - fra vane til avhengighet 

   Korsnes, Marte Prebensen; Hjeldnes, Kaja; Rieck, Martine Jacobsen (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Mobilavhengighet er et relativt nytt problem som stadig får økt oppmerksomhet, både i Norge og utlandet. Vi ønsker å belyse en del av dette problemet med utgangspunkt i forbrukeratferd. Gjennom et eksperiment vil vi studere ...
  • Smarttelefonens innvirkning på effektivitet – en kvalitativ undersøkelse av norske ledere 

   Muri, Bjørn Johan; Richvoldsen, Adrian; Jensen, Mats Elmer (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Smarttelefonen har i mange tilfeller blitt en forlengelse av oss selv og er et teknologisk verktøy som aldri er langt unna sin bruker. Vi har i denne oppgaven forsket på hvilken rolle den spiller i menneskers liv og ...
  • Små bedrifters digitale markedsføring skaper lønnsomhet 

   Eltvik, Elise; Lund, Synnøve Ringdal (Bachelor thesis, 2021)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hva som fungerer innenfor digital markedsføring. Bakgrunn for gjennomføring var at vi ønsket å lære mer om hvordan små bedrifter kan lykkes med sin digitale markedsføring. Innenfor dette ...
  • Smerteskalaer - En Korrelasjonsstudie 

   Skjønhaug, Marianne; Ramsfjell, Marte (Bachelor thesis, 2016-11-01)
   Smerteskalaer er et verktøy som blir brukt til å kvantifisere smertesmerteintensitet. Valget av type smerteskala blir gjort på bakgrunn av pasientens alder, kognitive tilstand og ferdigheter og hvem som skal utfører testen. ...
  • “Smi mens jernet er varmt og motivasjonen på topp” - En studie av digital læring i onboardingprosessen 

   Pedersen, Carina; Aandal, Andrea Svendsen (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan learning management systems (herretter kalt LMS), i dag blir benyttet i fem bedrifter innen varehandel. Fokuset er på årsaken til benyttelse, med vekt på temaet ...
  • Smidig prosjektarbeid og utvikling i Digitaliseringsdirektoratet 

   Andersen, Cathrine Sølvberg; Bø, Idar (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien har som hensikt å undersøke hvordan prosjekter blir gjennomført i henhold til prosjektteori og smidig metodikk. Dette har blitt undersøkt gjennom følgende problemstilling: ● “Hvordan arbeider ...
  • Smilefjes - en merkeordning 

   Lauritzen, Preben E.; Andersen, Christoffer S.; Brevik, Jan I. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Smisker du? 

   Berner, Marthe; Josefsen, Malin Victoria; Bjørnskau, Ida (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Vår Bacheloroppgave tar for seg fenomenet innsmigrende adferd. Vi undersøkte innsmigrende adferd ut i fra problemstillingen: o Hvilken effekt har innsmigrende adferd for selgere i dag? Ut i fra dette fokuserte vi på to ...
  • Sneakers lika med identitet? En explorativ studie om sneakers som ett identitetsbyggande 

   Johansson, Sebastian (Bachelor thesis, 2017-09-01)
   Denna uppsats är den teoretiska delen av mitt projekt, där jag presenterar mina tillvägagångssätt i sökandet efter huruvida sneakers kan vara en bidragande faktor till vår självidentitet. Jag gör detta genom att metodiskt ...
  • Snusemballasjens konsekvenser for merkelojalitet 

   Kazma, Sarah; Bergva Isaksen, Lina; Jakupi, Valjdeta (Bachelor thesis, 2020-06)
   Fra og med 2018 ble de nye standardiserte forpakningene på snus vedtatt. Vedtakets formål var å minske andel unge til å starte med snus, da myndighetene mener emballasjedesignet kan ha en innvirkning på dem. Snusboksene ...
  • Social CRM in SMEs: A Systematic Literature Review 

   Yasiukovich, Siarhei; Haddara, Moutaz (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   mall and medium-sized enterprises (SMEs) are the prime movers of economic progress. The pace of digital disruption enables SMEs to innovate and flourish by strategically combining social media use with customer engagement ...
  • Sosial risiko og private merker: hvordan betalingsvilligheten til forbrukerne påvirkes 

   Nyseth, Bettina Caroline; Eriksen, Ada; Teige, Mathilde Antonsen (Bachelor thesis, 2017)
   Det er viktig for bedrifter å kunne posisjonere seg riktig og ha kunnskap om hva forbrukeren er villig til å betale. Derfor forsøker denne avhandlingen å rette fokus mot hvordan sosial risiko og kvalitet kan påvirke ...
  • Sosiale epidemier - En studie av hva som leder til smittsom atferd 

   Neely, Aleksander; Lien, Tobias; Lauritzen, Tormod Berg (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Oppgavens overordnede problemstilling er: Hvordan legger norske markedsføringspraktikere opp til sosiale epidemier, og hvordan samsvarer det med eksisterende teori? Oppgavens hensikt er å få en dypere forståelse for ...
  • Sosiale medier - Genrelle suksesskriterier og fallgruver 

   Austad, Anders; Hansen, Niklas; Smestad, Anders (Bachelor thesis, 2012-01-10)
  • Sosiale medier for små og/eller nyoppstartede bedrifter 

   Øyen, Eli; Lundby, Hanne (Bachelor thesis, 2015-09-30)
   Temaet for denne oppgaven er sosiale medier for små og/eller nyoppstartede bedrifter med fokus på de sosiale nettverkene Facebook og Twitter. Vår oppfatning er at mange norske nyoppstartede og/eller små bedrifter har lite ...
  • Sosiale medier sin påvirkningskraft på nordmenns holdninger til pels 

   Frøysaker, Oda; Bærø, Bernhard; Berg, Benedikte Desiree Dalaker (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Formålet med denne oppgaven var å avdekke om det eksisterer en sammenheng mellom sosiale medier og hvilken holdning man har til pels. Vi ønsket å finne ut av om sosiale medier påvirker holdninger til pels negativt eller ...
  • Sosiale relasjoner og jobbdebut 

   Hilton, Tor-Kristian; Fredriksen, Andrea Barbara; Maksumic, Azra (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Inn De siste årene har det kommet mye forskning om nettverk kan påvirke din evne til å skaffe deg jobben du ønsker, og klatre opp i karrierestigene. Det viser seg at mange benytter seg av sosiale relasjoner for å finne ...