• Kommunikasjon i endringsprosesser 

   Slåke, Sara Wold; Kalsnes, Maria; Brunborg, Julie (Bachelor thesis, 2017)
   I innledningen utdyper vi problemstillingen, og de aspektene rundt det vi vil undersøke. Videre presenterer vi Bedrift Norway AS, organisasjonen vi har brukt i vår undersøkelse. I siste del av innledningen har vi valgt ...
  • KONTINUERLIG ENDRING BLIR STADIG EN STØRRE DEL AV ARBEIDSHVERDAGEN 

   Østby, Kathrine Schønning; Hattrem, Cecilie (Bachelor thesis, 2017)
   I likhet med flere millioner andre mennesker har også vi latt oss inspirere av den tidligere presidenten Barack Obama. Obama har inspirert med engasjement, retorikk, handlekraft og kontinuerlige forbedringer ved å fremstå ...
  • Lede endring i organisasjoner 

   Sveine, Vilde Ramleth; Steenfeldt-Foss, Julie Grønli (Master thesis, 2021)
   Formålet med forskningsprosjektet har vært å undersøke hvordan ledere best kan lede når endringer skal gjennomføres i organisasjoner. Det er flere faktorer som påvirker det å lede endring og vi skal undersøke noen av disse: ...
  • Morphogenesis – Beginning of the shape. 

   Røsand, Iselin; Vreim, Silje Sandbukt (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Pronova Biopharma og den integrasjonsprosessen de har gått igjennom etter at de ble kjøpt opp av BASF. Problemstillingen valgte vi ut fra vår nysgjerrighet på hva som er med på å skape ...