• TO INFINITY AND BEYOND: focusing on historical an future architecture 

   Andreassen, Benedicte (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   This project will be focusing on the old Laboratory Building for Apothekernes Laboratorium, a central production company of pharmaceuticals from the 1920 to 2006. The building is found at Skøyen in Oslo. Through this ...
  • Too much of a good thing? Consumer response to strategic changes in brand image 

   Gaustad, Tarje; Samuelsen, Bendik Meling; Warlop, Luk; Fitzsimons, Gavan J. (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-28)
  • Toppen av isfjellet i det norske dagligvaremarkedet. Maktspillets konsekvenser for forbrukeren. 

   Tindholm, Rebecca; Skuland, Caroline K.; Sleperud, Lene (Bachelor thesis, 2014-10-14)
   I denne oppgaven har vi sett på maktkonsentrasjonen i den norske dagligvarehandelen, og hvilke konsekvenser dette har for forbrukerne. Hovedspørsmålet som reises her er hvorvidt den sterke maktkonsentrasjonen hos eierne ...
  • Torshov ungdomskollektiv 

   Torp, Ole (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  • Trade Unions and Lobbying: Fighting Private Interests While Defending the Public Interest? 

   Valentini, Chiara; Ihlen, Øyvind; Somerville, Ian; Raknes, Ketil; Davidson, Scott (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Trajectory outlier detection: Algorithms, taxonomies, evaluation, and open challenges 

   Belhadi, Asma; Djenouri, Youcef; Lin, Jerry Chun-Wei; Cano, Alberto (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Transaksjonskostnader – effekten på mobilhandel 

   Lødrup, Sebastian; Mila, Lasse; Aaserud, Mikal (Bachelor thesis, 2015-10-12)
   Vår oppgave tar for seg forholdet mellom transaksjonskostnadsteori og sannsynligheten for økt handel på mobil. Formålet har vært å undersøke hvilke transaksjonskostnader som forbrukere anser som viktige i kjøpsprosessen ...
  • Transformative virkemidler i reklamer - En studie av reklamens påvirkning på holdninger blant unge 

   Riskild, Maiken Kolle; Kifle, Salem; Ingeman-Johnsen, Nina (Bachelor thesis, 2015-10-13)
   I denne oppgaven tar vi for oss transformative virkemidler i reklamer, og undersøker hvilken effekt disse virkemidlene har på ungdommers holdninger. Vi har tatt utgangspunkt i DNB sine reklamer, da de legger mange ressurser ...
  • Transitioning to Flipped Classroom - an experience report 

   Lauvås, Per; Styve, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Travelling with a Guide Dog: Experiences of People with Vision Impairment 

   Rickly, Jillian M.; Halpern, Nigel; Hansen, Marcus; Welsman, John (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   There is considerable research on people with vision impairment (PwVI) in the transport, travel and tourism sectors, which highlights the significance of real-time information and consistency in services to accessibility. ...
  • Treningsfrekvens og muskelstyrke 

   Johansen, Daniel Cutamora; Skogen, Tina (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Styrketrening er en treningsform som har økt kraftig i popularitet de siste årene. Det er sånn at flere legger ned utallige timer på treningssenteret med den hensikt å få økt muskelvekst og muskelstyrke. Adaptasjoner ...
  • Treningsmotivasjon hos Oslo-studenter. 

   Karlsen, Jeanette; Kolvig, Kamilla (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Oppgaven er gjort med bakgrunn i vår personlige interesse for hva som gjør at noen mennesker lykkes godt med trening mens andre føler de ikke får inn gode rutiner på det, når de har samme utgangspunkt. Problemstillingen ...
  • Try and Hire: en oppgave om utprøving av arbeidstakere før fast ansettelse 

   Strømsnes, Rita; Meyer Remø, Julie; Van Der Meeren, Ingvild (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Formålet med denne oppgaven har vært å rette søkelyset på et område knyttet til leie av arbeidskraft som befinner seg i en gråsone i regelverket og som er gjort relativt lite forskning på. Vi har sett på hvorvidt det å ...
  • Trygg i byen 

   Svingen Hagen, Oda (Bachelor thesis, 2020-06)
   I denne bacheloroppgaven har jeg sett på årsaker til at barnefamilier i Oslo sentrum velger å flytte til ytre by eller flytte ut av byen før barna begynner på skolen. Jeg har ønsket å se nærmere på barns grunnleggende behov ...
  • TRYNEFAKTOR 

   Einang, Oda; Braathen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   At et tiltalende ytre gir mennesker fordeler i sosiale sammenhenger har gjennom forskjellige studier blitt bekreftet gang på gang. Denne tendensen til å behandle pene mennesker bedre enn de som bedømmes som mindre pene, ...
  • Turisttilfredshet på 78° nord - Den totale opplevelsen av Svalbard 

   Madsen, Sara Borchgrevink; Ellingsgaard, Lærke (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Denne oppgaven tar for seg turisters tilfredshet av opplevelser på Svalbard. Opplevelsesturisme og naturbasert turisme er temaer som går igjen i reiselivsfagene og har blitt presentert som viktige trender i den globale ...
  • Turnover - når forventninger ikke innfris 

   Sundbye, Heidi; Stesønes, Ingri; Svarttjernet, Eva (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på turnover i Eniro Gule Sider. Med turnover menes ansatte som slutter i en gitt periode og søker jobb i en annen bedrift. Problemstillingen vår er: Hvilke faktorer har påvirkning ...
  • Turnover i Berg-Hansen Reisebureau. 

   Lie, Ståle Johannessen; Nakken, Marita; Evensen, Inger Lill (Bachelor thesis, 2012-01-25)
  • TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE 

   Sjølie, Silje; Ruud, Kristina (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med et utvalg av de skandinaviske hotellkjedene. Studiet er basert på ulike strategier og modeller som i kontekst med vår problemstilling og hypoteser belyser temaet turnover i ...
  • Turnover, IT-bransjens økende etterspørsel etter kompetanse 

   Holen, Jarle; Ellingsen, Cathrine; Flesjø, Tormod (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Mye tyder på at det blir stadig mer etterspørsel av IT-kompetanse i næringslivet, derfor er det interessant å se på hvilke forhold som er med på å holde på de ansatte. Denne oppgaven vil ta for seg temaet gjennomtrekk ...