• 4- stjerners barnefamilie 

   Arneberg, Ebba; Eslah, Farshid; Winter, Philip (Bachelor thesis, 2013-11-27)
  • Ansatte som merkevarebyggere 

   Knutsen, Sindre; Kristiansen, Tomas; Nesse, Arthur (Bachelor thesis, 2020-06)
   Hvilken rolle innehar ansatte som merkevarebyggere? … Merkevarebygging er et kjent fenomen i markedsføringslitteraturen. Det foreligger relativt lite forskning på ansattes innvirkning på prosesser rundt merkevarebygging ...
  • Beslutningstaking og prosesser i stressede situasjoner 

   Moen, Thor Olav; Korsgård, Vegard; Havreberg, Jon Inge (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Corporate Social Responsbility. Et eksperiment av CSRs effekt på holdning, kjøpsintensjon og merkekonsepter. 

   Prestestuen, Camilla Olsen; Kambestad, Nina Agnete (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Country-of-Origin 

   Isdahl, Christoffer; Johnsen, Patrick (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven omhandler country-of-origin og forbrukeres evaluering av produkter ut ifra en vurdering av det gitte opphavet. Hensikten var å se i hvilken grad forbrukernes evaluering i kjøpssituasjoner ...
  • Det sosiale servicescapet: En kvalitativ studie av sosial påvirkning på kafé 

   Lindelien, Hannah Haraldsen; Benestad, Martine Lootz (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om den sosiale dimensjonen i servicescape. Servicescape omfatter de rammer en tjeneste utføres, leveres og konsumeres innenfor. Det fysiske servicecapet er favorisert i litteraturen på feltet ...
  • Digital markedsføring av sportsarrangementer 

   Takvam, Pål; Waale, Sondre Tanggard (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Dubbing av reklame. Hvordan dubbing påvirker holdningen til reklame. 

   Gjerde, Lisabeth Gjerde; Jonsson, Kristel (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   En av de mest sentrale diskusjonene innen dagens markedsføring omhandler dilemmaet mellom standardisering og lokaltilpasning. En form for standardiseringsmetode omfatter dubbing av reklamefilmer, som også kan sees på som ...
  • En casestudie av informasjonsteknologiens rolle i markedsorientering 

   Johansen, Silje; Heia, Helene (Master thesis, 2018-11-01)
   denne masteroppgaven ser vi på hvordan informasjonsteknologien former prosessene rundt arbeidet med markedsorienteringen og hvordan det påvirker den overordnede markedsføringsstrategien til en bedrift. Oppgaven baserer seg ...
  • En studie av aktører i dagligvarebransjen og forslag til innhold i en bærekraftig strategi 

   Saksvoll, Stian; Maria, Skogen; Sandaker, Stian (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Hvilke faktorer påvirker dagligvarebransjens villighet til å utvikle bærekraftige strategier? Dagligvarebransjen operer i et omfattende marked, hvor fokuset rundt bærekraft har vært sentralt de siste årene. Stadig flere ...
  • Er Tise en mer attraktiv gjenbruksplattform enn Finn.no til salg av brukte klær? 

   Johansen, Jonas; Hellstrand, Markus; Hogseth, Tomas (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Denne oppgaven undersøker om Tise er en mer attraktiv gjenbruksplattform enn Finn.no til salg av brukte klær. Selve gjenbruksfenomentet er ikke nytt, men det er først nå i nyere tid at det er flere aktører som tilrettelegger ...
  • Er tjenestekvalitet en suksessfaktor for å beholde kunder?: En kvantitativ studie av SATS 

   Oseberg, Malin; Karoline, Thon; Tappeluf, Linnea (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke tjenestekvaliteten hos SATS og finne konkrete forbedringsområder som er avgjørende å ta tak i for å forebygge frafall. Innsikten fra undersøkelsen skal kunne brukes til å øke ...
  • Et studie av bærekraft og lojalitet: påvirker bærekraft forbrukerlojalitet? 

   Østby Lambine, Edvin; Suarez, Martin Gabriel (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet for denne bachelor avhandlingen er å utforske hvorvidt bærekraftige produkter og bedrifter påvirker lojaliteten til forbrukere. Miljøutfordringer er noe som står sentralt i dagens samfunn, den globale temperaturen ...
  • Etikk i markedsføring av kosmetiske behandlinger 

   Røed, Charlotte; Wichstrøm Rolland, Veronica; Larsen, Kamilla (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Vi har i denne oppgaven valgt å skrive om de etiske beslutningene en bedrift gjennomgår før de publiserer et innlegg på Instagram. Bakgrunnen for at vi valgte dette temaet var fordi vi synes det var spennende, samtidig ...
  • Eventmarkedsføring- Et casestudie av Red Bull Sparkstøtting Supercross 

   Rasmussen, Iselin; Remøe, Helene Holmvik; Opperman, Aina Marie (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Bakgrunnen for denne oppgaven bygger på vår nysgjerrighet på bruk av eventer som markedsføringsverktøy. Red Bull er en av mange bedrifter som i økende grad benytter eventer som en del av markedskommunikasjonen, og skiller ...
  • Faktorer som påvirker forbrukerens kjøpsintensjon i netthandel 

   Andersen Engevik, Mathias; Eimhjellen, Andreas; Fjeldheim, Daniel (Bachelor thesis, 2020-05-30)
   Netthandel er i kontinuerlig vekst og handlemønsteret til forbrukere er i stadig endring. Hva som påvirker deres kjøpsintensjon, endrer seg i raskt tempo med den teknologiske utviklingen. Nye medier blir tatt i bruk og ...
  • Flåm - en mer bærekraftig cruisedestinasjon? 

   Haga Pedersen, Camilla; Holm Karlsen, Andrea (Bachelor thesis, 2020)
   Cruise er en av transporttypene som har fått mest kritikk. Mye av årsaken til dette er at cruiseskipenes bærekraftige utvikling får lite fokus. Cruisenæringen er i likhet med andre reiselivsaktører opptatt av bærekraft, ...
  • Først mat, så moral: et kjøleskapsstudie av miljømerkers effekt på kjøpsatferd 

   Albrigtsen, Azul Delfina; Gamme, Anna (Bachelor thesis, 2020-06)
   Bakgrunn Bakgrunnen for studiet var et ønske om å lære mer om forholdet mellom bærekraft og forbrukeratferd. Temaet er både aktuelt og viktig. Etter flere runder med innsnevring kom vi frem til en problemstilling. Pr ...
  • Generasjon X og Y sin motivasjon for å velge private brands 

   Carlsen, Isabel Rinaldi; Laursen, Cecilie Kjelling (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Denne bacheloroppgaven belyser de norske dagligvarekjedenes private brands og ser på hvilke faktorer som påvirker motivasjonen når generasjon x og y velger disse merkene. Vi presenterer private brands gjennom historie, ...
  • Gjør meg mett! - med Nutrilett? 

   Johansen, Marte (Bachelor thesis, 2013-12-09)