Now showing items 801-820 of 1523

  • JOB CRAFTING I PRAKSIS. En casestudie om eksistens og fasilitering av job crafting i sportskjeden XXL 

   Linge, Sofie Hangaard; Homelien, Guro; Kvarsnes-Hansen, Lasse (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Ideen til oppgaven har vært å bidra med en studie som er dagsaktuell og til nytte for andre. Vårt bidrag er denne kvalitative undersøkelsen, med formål å studere eksistens og fasilitering av job crafting i praksis. Vi har ...
  • Jobbtilfredshet og kvinners sykefravær 

   Wee, Malin; Mjelde, Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgavens formål er å undersøke hvordan forhold som jobbtilfredshet og arbeidsmiljø kan påvirke kvinners sykefravær. Bakgrunnen for denne undersøkelsen var å finne ut hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn. Vårt ...
  • Jodstatus blant gravide kvinner i Europa 

   Spildo, Ingeborg (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Jodmangel er et folkehelseproblem på verdensbasis. I europeiske land er mild til moderat jodmangel vanlig. Selv mild til moderat jodmangel er alvorlig hos gravide kvinner for utviklingen av fosteret. Det ser ut ...
  • Journalistikk eller butikk? 

   Heggem, Tine; Gustafsson, Robert (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Oppgaven vår tar utgangspunkt i Tekstreklameplakaten (TRP). TRP er, ved siden av Vær Varsom-plakaten etiske retningslinjer medlemmene av norsk Presses grunnorganisasjoner plikter å arbeide etter. KK, Norges eldste og ...
  • Joystick versus Mouse in First Person Shooters: Mouse Is Faster than Joystick 

   Pedersen, Hilde; Refvik, Rein Frimannslund; Uy, Johnnadel Salita; Sandnes, Frode Eika (Chapter, 2020)
  • Kaape : Hvordan kan teknikker fra merkevarebygging og posisjonering gjøre Kaape til en sterk merkevare i Norge? 

   Hogstad Larsen, Steffen; Rødal Tomren, Josefine; Gundersen, Nicoline (Bachelor thesis, 2020-06)
   I oktober 2019 la Statistisk Sentralbyrå frem oppdaterte tall på nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, der vi kunne lese at kun 29,8% av alle nyetablerte bedrifter fortsatt er aktive etter fem år. Vi har på bakgrunn ...
  • Kaffebarer i Oslo 

   Ness, Celine; Eilertsen, Petter; Ryhjell, Magnus F. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Kampen om dagligvarekundene 

   Jakobsen, Lotte; Haugan, Kaja; Jensen, Karoline Mariann (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Det er stor konkurranse blant norske dagligvarekjeder, og Norge er et av de landene i Europa med høyest butikktetthet. Likevel er nordmenn generelt ikke særlig lojale, på bakgrunn av dette har vi valgt å undersøke hvilke ...
  • Kan akupunktur redusere symptomene på mild depresjon? 

   Rolstad, Linn Elisabeth (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn Depresjon er en psykisk tilstand som kan komme til uttrykk i fysiske plager. Noen pasienter ønsker å bli hørt og trodd, og har behov for en samtale vel så mye som den fysiske behandlingen. Med den erfaringen ble ...
  • Kan diabetes mellitus type 2 kureres på grønn resept? 

   Andresen, Lena; Spansdahl, Therese (Bachelor thesis, 2017-09-20)
   Bakgrunn: Det har de siste tiårene vært en kraftig økning i prevalensen av diabetes mellitus type 2. I dag er det en av de ledende årsakene til død, og kostnadene knyttet til diabetes er tredoblet de siste 15 årene. Kosthold ...
  • Kan doping føre til styrket merkeverdi? Et kvalitativ studie om påvirkning 

   Fjellholt, Cecilie Sofie; Holtan, Caroline; Jensen, Emily Boserup (Bachelor thesis, 2017)
   Dopingsaken til Therese Johaug har blitt mye omtalt helt siden den ble kjent for offentligheten i oktober 2016. Therese befinner seg da i en situasjon hvor dette kan skade henne rykte, troverdighet og merkevare. Et annet ...
  • Kan en festival bidra til destinasjonsutvikling? 

   Wold, Martine Svendsen; Søgnen, Tina Victoria (Bachelor thesis, 2014-10-14)
   Vår oppgave omhandler samspill mellom en destinasjon og en festival. Vår problemstilling er som følger: Er samspill mellom en destinasjon og en festival avgjørende for destinasjonsutvikling? Formålet med oppgaven er å ...
  • Kan en verdibasert prisstrategi påvirke publikumsutviklingen for Tippeligaen? 

   Buli, Harald; Egge, Thomas; Bruun, Martin (Bachelor thesis, 2013-12-17)
   Bakgrunn for oppgaven kommer fra en delt interesse og lidenskap for både Revenue Management og fotball. Vi har observert den negative utviklingen blant oppmøte av tilskuere på kamper i Tippeligaen og tenkte at det var ...
  • Kan et karriereutviklingsprogram bidra til å fremme kvinnelige toppledere?: Et kvalitativt studium om kvinners utvikling gjennom karriereutviklingsprogram 

   Brustad, Julie Bjørnov; Andersen, Amalie Worm (Master thesis, 2021)
   Kjønnsforskjeller i ledelse er et stadig omdiskutert tema i dagens samfunn, og vi ser at det fortsatt er mangel på kvinnelige toppledere i Norge. Flere ledere og ansatte får i løpet av sin karriere tilbud om, eller oppsøker ...
  • Kan fysisk aktivitet påvirke KOLS? - en litteraturstudie 

   Ellingsen, Simen; Øiseth, Karianne (Bachelor thesis, 2015-09-30)
  • Kan hotellenes direkte distribusjon øke ved innføring av bedrede lojalitetsprogrammer eller teknologiske løsninger? 

   Gundersen, Kristin; Ramfjord, Kaja; Sundvoll, Miriam Fuglesang (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi valgt å se nærmere på om hotellene kan øke sin direkte distribusjon ved forbedring av deres lojalitetsprogrammer og bedring av teknologien på deres nettsider. Bakgrunnen for oppgaven er i hovedsak ...
  • Kan hylleplassering fungere som subliminal markedsføring i norsk dagligvarehandel? 

   Rønning, Håkon Larsen; Haug, Henrik; Lyngseth, Trym Sebastian (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Problemstillingen i denne oppgaven er: ”Kan hylleplassering fungere som subliminal markedsføring i norsk dagligvarehandel?”. Gjennom denne problemstillingen ønsker vi å belyse et emne det er forsket lite på i Norge. Vi ...
  • Kan ledere påvirke organisasjonskulturen? 

   Fernandez Sanna, Kjell Stefan (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet jeg har valgt for oppgaven omhandler hvordan ledere i norske kommuner opplever å kunne påvirke organisasjonskulturen i sin enhet. Jeg har undersøkt hvordan seks informanter opplever dette; hvordan de kan påvirke ...
  • Kan ny teknologi erstatte forretningsreiser som et miljøetisk tiltak? 

   Molnes, Henrikke (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Hensikten med denne undersøkelsen var å rette mer fokus på norske bedrifters reisevirksomhet. Jeg ønsket å finne ut av hvilke behov bedrifter har for å reise, og om disse reisene egentlig er nødvendig. Transportsektoren ...
  • Kan stress påvirke migrene og tensjonstypehodepine? Et litteraturstudie 

   Skjeltorp-Borgaas, Anna-Marie; Lundsten, Veronica (Bachelor thesis, 2016-11-02)
   Bakgrunn Bakgrunnen for denne oppgaven er vår felles interesse for stress og hodepine. Etter klinikkpraksis som osteopatistudenter ved Studentklinikken har vi erfart pasienter som er utsatt for stress og samtidig er plaget ...