• Alder er bare et tall... Eller? Betydningen av alder i rekrutteringsprosesser 

   Bakke, Lene (Bachelor thesis, 2021)
   Jeg har i flere år vært interessert i ansettelsesprosesser og feilansettelser, etter en jeg kjenner fikk beskjed at hun fikk nei til en jobb fordi hun var «for gammel» i en alder av 30 ble jeg veldig nysgjerrig på betydningen ...
  • ”Alle kjenner apa, apa kjenner ingen” - Onboarding, finn din plass i organisasjonskulturen 

   Sjøflot, Henriette; Eriksen, Nora Rognstad; Gaard, Inger Helene (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne bacheloroppgaven er det undersøkt hvordan nyansatte opplever å bli inkludert i en allerede eksisterende organisasjonskultur. Det er antatt at bedrifter har strategier for å skape en god organisasjonskultur som ...
  • Alltid billig! Det dynamiske samspillet mellom Onboarding og Employer Brand: En casestudie om Lefdal Lagunen 

   Baug, Mathias; Nguyen, Huy (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår casestudie tar for seg de to HR-strategiske virkemidlene onboarding og employer brand hos Lefdals varehus på Laguneparken. Lefdal som organisasjon hadde sin oppstart på Bakkestua i Oslo i 1936. Siden den gang har de ...
  • Alternative tilknytningsformer for arbeid i privat helse- og omsorgssektor 

   Virik, Andreas Ugland; Opsahl, Harald Olstad; Ruud, Lars (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke fordeler og ulemper i forbindelse med fleksibel organisering. Oppgaven er avgrenset til å undersøke bruken av alternative tilknytningsformer i den private helse- og omsorgssektoren ...
  • ARBEIDSGIVERS HOLDNING TIL SENIORER 

   Haraldson, Kathinka; Brodalen, Kaja Hagen; Bautista, Jane Ethel Silang (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne oppgaven setter fokus på arbeidsgivers holdninger til seniorene i arbeidslivet. Hensikten er å forstå hvorfor holdningene oppstår. Vi har valgt å kun intervjue arbeidsgivere i privat sektor i norsk arbeidsliv i Oslo. ...
  • Atferd: En studie om lederes selvinnsikt 

   Eid, Lusie; Farkas, Fredrik; Bø, Kristine (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Temaet for bacheloroppgaven er hvor klare ledere er over egen lederatferd, med et fokus rettet mot selvinnsikt. Oppgaven baserer seg på eksisterende teori og undersøkelser for å kunne belyse vår problemstilling. Teorien ...
  • Är vi attraktiva? ”En studie om digital HR-kompetens” 

   Karlsson, Irmeli; Runnberg, Evelina (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Syftet med denna uppgift är att uppmärksamma digital HR-kompetens och undersöka om utbildningen HR-og personalledelse uppfyller de förväntningar som arbetslivet har. Den teoretiska utgångspunkten för uppgiften baserar ...
  • Bacheloren er fullført, hva nå? 

   Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...
  • Bemanningsbransjens rolle i det fremtidige arbeidsmarkedet 

   Haugen, Rebecca Victoria; Haugen, Ines Berget; Gudbrandsen, Even Engkrog (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Hva lurer vi egentlig på, og kan vi faktisk få svar? Dette var spørsmål vi stilte oss selv tidlig i prosessen. Forskere og eksperter fra ulike felt er nå i gang med å predikere på hvilken måte ny teknologi vil transformere ...
  • Beyond Budgeting: ledelse i kunnskapsindustrien 

   Gottenborg, Siri Eriksen; Grosvold, Christine Korneliussen; Bakke, Rebekka (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har sett på hvordan Miles Oslo AS benytter styringsmodellen Beyond Budgeting i praksis. Gjennom datainnsamlingen fant vi fem hovedelementer som er viktig for å utøve Beyond Budgeting i Miles. Disse blir presentert med ...
  • Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet 

   Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk ...
  • Brukerinvolvering: et verktøy for å optimalisere bruken av IT-systemer 

   Auld, Shelley Alexandra; Andersen, Marcus; Gjuvsland, Edny Kvalsund (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har med denne undersøkelsen ønsket å få en større forståelse for menneskers aksept av teknologiske systemer i bedrifter, og hvordan man kan påvirke denne aksepten gjennom brukerinvolvering. Brukerinvolvering er et viktig ...
  • «Den som lærer av sine tap, vinner mye»: en bacheloroppgave om varsling og organisasjonsmessig læring i politietaten 

   Andersen, Lena Kvernberg; Bergh, Marit Johanne Halvorsen; Klokset, Kaia (Bachelor thesis, 2017-10-25)
   I 2014 opplevde politiet sin aller første store varslingssak, Monika-saken. I etterkant av Monika-saken har politiledelsen fått sterk kritikk for sin håndtering av varslene som kom i forbindelse med saken. To år senere ...
  • Det ekstroverte idealet 

   Lahn-Johannessen, Marikken; Mysen, Ann-Helene; Flatøy, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg personlighetstrekket ekstroversjon – introversjon med hensyn til rekrutteringsprosesser og stillingsannonser. Vi har i tillegg et fokus på hvordan informantene opplever disse motsetningene ...
  • Det psykososiale arbeidsmiljøet - Har sjefen all makten? 

   Torgunrud, Christer Larsen; Kolskår, Michelle; Thorvaldsen, Ask; Morlandstø, Silje Karin (Bachelor thesis, 2021)
   Arbeidsmiljø er en del av alle arbeidsplasser og blir påvirket av en rekke ulike faktorer. Vi tror at en av de største, om ikke den største påvirkningen, på det psykososiale arbeidsmiljøet kommer fra ledere. Denne påstanden ...
  • ”Digital kommunikasjon på tvers av generasjoner” - Fire generasjoners tilnærming til IKT 

   Lindseth, Amanda (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I kjølevannet av den teknologiske fremveksten har de seneste generasjonene, henholdsvis Generasjon- Z og Y, vært utsatt for en rekke generaliseringer. Stereotypiene er mange og behandler mangfoldige aspekter, men et ...
  • Digital Onboarding 

   Hellberg, Hanne Elin Sofie; Haugstulen, Kathrine; Hansen, Isabelle Madeleine Klappan (Bachelor thesis, 2021)
   Forskning viser at en vanlig årsak til tidlig turnover i mange organisasjoner er mangelfulle onboardingsprosesser (Leveraas 2019). Å integrere en nyansatt er en kompleks prosess som krever innsats av både leder og ...
  • Digital onboarding - Kan nyansatte integreres fra hjemmekontoret? 

   Jensen, Iris (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven omhandler temaet digital onboarding med hovedvekt på de sosiale aspektene ved onboarding. Onboarding er prosessen som foregår fra den nyansatte har underskrevet arbeidskontrakten og varer frem til ...
  • DYADISK LEDERSKAP: Hvordan utvikle gode jobbrelasjoner 

   Stenhaug, Linn; Agerbo, Ane Tenvik; Tangen, Maiken Elise (Bachelor thesis, 2017)
   Utgangspunktet for denne oppgaven er å kartlegge hva som skal til for å skape en god dyade mellom leder og medarbeider. På bakgrunn av dette utarbeidet vi følgende problemstilling: ”Hva skal til for å skape en god ...
  • Employee Value Proposition: Et verktøy for å tiltrekke og beholde nøkkelmedarbeidere 

   Smulders, Nathalie; Kaland, Hedda (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på hvordan employee value proposition (EVP) kan brukes for å tiltrekke og beholde nøkkelmedarb eidere. For å svare på vår problemstillingen er det formulert tre forskningsspørsmål: ...