• Beslutningstaking og prosesser i stressede situasjoner 

   Moen, Thor Olav; Korsgård, Vegard; Havreberg, Jon Inge (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Corporate Social Responsbility. Et eksperiment av CSRs effekt på holdning, kjøpsintensjon og merkekonsepter. 

   Prestestuen, Camilla Olsen; Kambestad, Nina Agnete (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Country-of-Origin 

   Isdahl, Christoffer; Johnsen, Patrick (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven omhandler country-of-origin og forbrukeres evaluering av produkter ut ifra en vurdering av det gitte opphavet. Hensikten var å se i hvilken grad forbrukernes evaluering i kjøpssituasjoner ...
  • Digital markedsføring av sportsarrangementer 

   Takvam, Pål; Waale, Sondre Tanggard (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Dubbing av reklame. Hvordan dubbing påvirker holdningen til reklame. 

   Gjerde, Lisabeth Gjerde; Jonsson, Kristel (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   En av de mest sentrale diskusjonene innen dagens markedsføring omhandler dilemmaet mellom standardisering og lokaltilpasning. En form for standardiseringsmetode omfatter dubbing av reklamefilmer, som også kan sees på som ...
  • Eventmarkedsføring- Et casestudie av Red Bull Sparkstøtting Supercross 

   Rasmussen, Iselin; Remøe, Helene Holmvik; Opperman, Aina Marie (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Bakgrunnen for denne oppgaven bygger på vår nysgjerrighet på bruk av eventer som markedsføringsverktøy. Red Bull er en av mange bedrifter som i økende grad benytter eventer som en del av markedskommunikasjonen, og skiller ...
  • Flerkulturell ledelse i DNV 

   Jarnskjold, Lukas; Haugan, Håkon; Johanessen, Christina (Bachelor thesis, 2013-12-09)
  • Gamification og motivasjonsteori 

   Guttormsen, Cathrine Grude; Grøtnes, Anniken; Henriksen, Johanne (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i motivasjonsteori for å forklare en intensjon om å ta i bruk en gamification treningsapplikasjon. Problemstillingen vi har jobbet ut i fra er: ”Hvordan kan motivasjon forklare intensjon ...
  • Generasjon X og Y sin motivasjon for å velge private brands 

   Carlsen, Isabel Rinaldi; Laursen, Cecilie Kjelling (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Denne bacheloroppgaven belyser de norske dagligvarekjedenes private brands og ser på hvilke faktorer som påvirker motivasjonen når generasjon x og y velger disse merkene. Vi presenterer private brands gjennom historie, ...
  • Gjør meg mett! - med Nutrilett? 

   Johansen, Marte (Bachelor thesis, 2013-12-09)
  • Hvilke faktorer medvirker ved nordmenns valg av ølmerke? 

   Myhre, Thea Thoresen; Pedersen, Mari; Rosenlund, Stefania (Bachelor thesis, 2013-12-11)
   Vi har i denne oppgaven undersøkt nordmenns forbruksvaner innenfor produktkategorien øl. Vi anså dette temaet som svært interessant, da forbrukerne ikke kan benytte tradisjonell markedsføring, som eksempelvis reklame, ...
  • Hvilken påvirkning har kvinners eggløsning på forholdet mellom skjønnhetsideal i markedskommunikasjon og holdninger/kjøpsintensjon til slankeprodukter? 

   Nakkeid, Merete (Bachelor thesis, 2013-12-17)
   Denne studien kan bidra til å øke forståelsen for kvinnelig forbrukeratferd, og resultatene har potensialet til å gi et markedskommunikativt skift. Med det menes at dersom eggløsningsfasen har en direkte påvirkning på ...
  • En introduksjon til metodene bloggere bruker for å promotere produkter, og hvordan dette kan påvirke deres lesere. 

   Karlsen, Madeleine; Thoresen, Sylvia Therese; Olsen, Kine Mari (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   I denne oppgaven skulle vi se på hvordan forbrukere blir påvirket av eksponering av en produktomtale via sosiale medier, nærmere bestemt blogg. Vi ønsket å få en forståelse av hvordan blogginnlegg er utformet på en ...
  • Key Account Management i Atea 

   Strand, Christian; Westby, Henrik; Sandli, Jonas (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   I første del av oppgaven blir problemstillingen for oppgaven presentert og det blir gjort rede for teoretiske prinsipper bak ideen om key account management. Videre følger en presentasjon av bedriften Atea, deres markedsområder ...
  • Kraften bak viljestyrke - Mobilisering av viljestyrke for å ta lederskap 

   Haugen, Camilla; Ledsaak, Tina; Gjestad, Rikke Carlsen (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Dagens samfunn er i stadig utvikling og globaliseringen fører til et tøffere marked for selskapene. Dette fører til at lederyrket blir svært krevende, og spriket mellom gode og dårlige ledere blir mer synlig. Hva er det ...
  • Kreativitet gjennom de siste 50 årene 

   Løvseth, Marthe; Lien, Elin Madelene; Lindberg, Sophie (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Bacheloroppgaven du nå har foran deg handler om kreativitet, mer spesifikt om kreativitet gjennom de siste 50 årene. Vi synes det er spennende å undersøke hva som ligger til grunn for dette temaet og dets betydning for ...
  • Kultur og identitet i merkevarer - Freia Melkesjokolade, et stort stykke Norge. 

   Malmli, Patrick; Kleven, Line Svea; Murberg, Marthe (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Som markedsføringsstudenter fremstår det som interessant for oss å få en dypere forståelse samt innsikt i hva som gjør et merke mer populært enn et annet. Merkeverdi og merkevarebygging er viktig for å kunne henge med i ...
  • Kvikk Lunsj- nordmenns turkamerat i 75 år 

   Svendsen, Maja Krogh; Stegerød, Jonas Fritzvold (Bachelor thesis, 2014-01-06)
  • Kvinnelige studenters snusvaner 

   Mæland, Elise; Njølstad, Johanne; Rennesand, Mette Klessen (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Bakgrunn Oppgavens problemstilling er tilpasset en bacheloroppgave i forhold til tid og størrelse, og det er derfor foretatt flere avgrensninger. Slike avgrensninger er tatt på bakgrunn av en kvantitativ undersøkelse ...
  • Kvinner, vin og nytelse 

   Bergershagen, Julie; Bjørgum, Ida; Bakken, Susanna (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i et nokså tabubelagt tema som har vakt oppmerksomhet i media de siste årene, nemlig vin. Denne leskedrikken har lenge eksistert i norske hjem, og har for mange en sentral rolle i ...