• Bruk av sosiale medier ved rekruttering. 

   Berg, Mats Kjelvik; Ellingsen, Edmund; Frydenberg, Mats (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Den foreliggende studien prøver å forstå hvordan sosiale medier i rekrutteringsprosessen brukes i norsk næringsliv, for så kunne se på fordeler og ulemper ved dette. Ved kvalitativ metode og herunder dybdeintervjuer har ...
  • Etnisk diskriminering i rekrutteringsprosesser 

   Fredriksen, Caroline (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke følgende problemstilling: Hvordan kan virksomheter redusere muligheten for at det forekommer etnisk diskriminering i rekrutteringsprosessen? For å undersøke ...
  • «GAME ON» FOR REKRUTTERERE 

   Brynildsen, Tuva Marie Josefine; Pedersen, Vibeke Rye; Bugge, Kaja (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Temaet: I denne oppgaven har vi valgt å se på hvordan gamification kan benyttes som et testverktøy i rekruttering. Vi har valgt følgende problemstilling: “Hvilke implikasjoner har bruk av gamification som testverktøy ...
  • Hurra for sosiale medier i rekruttering! Eller...? 

   Berget, Marthe; Aasebø, Malin (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Denne bacheloroppgaven besvarer hvordan seks researchere bruker sosiale medier og effektene ved å implementere bruk av sosiale medier i rekrutteringsprosessen. Målet med oppgaven er å belyse hvilke negative effekter som ...
  • «Hva er rekrutteringskompetanse?» 

   Høeg, Julia Antonette Christensen (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg kompetanse og personlige egenskaper knyttet til en rekrutterer som holder et førstegangsintervju i en rekrutteringsprosess. Bakgrunnen for oppgaven er basert på mine egne erfaringer ved ...
  • Hvordan ansette rett person i riktig stilling ved bruk av ekstern rekruttering? 

   Ørnhaug, Marie; Loftaas Osberg, Melissa (Bachelor thesis, 2020)
   Bacheloroppgaven vår tar for seg jobbanalysen og ulike seleksjonsmetoder knyttet til rekrutteringsprosessen. Bakgrunnen for oppgaven er basert på vår nysgjerrighet rundt de eksterne rekruttererne, og hvordan de rekrutterer ...
  • Hvordan finne den best kvalifiserte kandidaten? En studie om rekruttering i offentlig helsesektor 

   Ellingsen, Anne Sterri; Bjørnstadjordet, Cecilie; Berge, Mads Semb (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med oppgaven er å avdekke hvordan man i rekrutteringsprosessen i offentlig helsesektor kommer frem til kandidaten som best vil passe til en aktuell stilling. Problemstillingen lyder derfor slik: “Hvordan finne ...
  • Hvorfor blir Petter Jensen innkalt til jobbintervju fremfor Varunan Ahmat, når de er en og samme person? 

   Elnan, Michelle; Jensen, Juni Caroline; Johannessen, Monica (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt fordommer og diskriminering mot etniske minoriteter regjerer seleksjonsprosesser i det norske arbeidsliv. Er det slik at navnet Petter Jensen blir foretrukket fremfor ...
  • Hvorfor er jeg bedre personlig egnet enn deg? En studie om personlig egnethet 

   Ibrahim, Magda; Jacobsen, Stine Kongstein; Johansen, Tine Vanessa Volden (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er personlig egnethet. Problemstillingen er: Hva er personlig egnethet og hvordan vurderes kandidatenes egnethet opp mot hverandre i en ansettelsesprosess? Formålet med studien er finne ...
  • Kunstig intelligens i rekruttering 

   Angeltvedt, Kristine; Bollingmo, Johanne Berg (Bachelor thesis, 2017-10-25)
  • Magefølelsen : Jokeren i rekruttering 

   Lund, Celin Frølich; Hølvold, Andrea Solvang (Bachelor thesis, 2019)
   Bruken av magefølelse innen rekruttering er et mye omtalt tema, spesielt innen konsulentbransjen. Vårt utgangspunkt som forskere bygger på erfaring fra både skolebenken og arbeidsliv, og vi opplever et gap mellom forskning ...
  • Opplevelsen av å utføre jobbintervjuer under en pandemi 

   Lunde, Marcus; Sivertsen, Benjamin; Østrem, Daniel (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven tar for seg hvilke fordeler og ulemper rekrutterere har opplevd under endringen fra fysiske- til digitale intervjuer under koronapandemien. Bakgrunnen for oppgaven er basert på vårt engasjement rundt hvordan ...
  • Rekruttere, fort og langsomt 

   Langøigjelten, Eivind; Grimsrud, Anne Mari Stien (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Rekruttering av kandidater er en kompleks og krevende aktivitet og omfatter mange delbeslutninger. Vår opplevelse er at mange rekrutterere ikke bruker vitenskapelige metoder, men heller intuisjon og skjønn. Derfor ønsker ...
  • Rekruttering via sosiale medier - muligheter og utfordringer 

   Hernæs, Hanna; Foss, Eva (Bachelor thesis, 2018-10-01)
  • Samfunnsansvar i rekrutteringsprosesser: Fra arbeidsledig til månedens ansatt 

   Karlsen, Nina; Brekke, Eline Moen (Bachelor thesis, 2017)
   Vår bakgrunn for denne oppgaven er interessen for rekruttering i et større perspektiv der arbeidsgiver tør å satse på arbeidstakere med ulike utfordringer. Vi ønsket å gå i dybden på rekruttering, men samtidig se hvordan ...
  • Statistisk eksperiment på hvordan kjønnet kan påvirke i en rekrutteringsprosess 

   Fjærdbo, Eleonora; Almroth, Marte Peckel; Kivarkis, Patrisya (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Vårt valg av tema og problemstilling har vært likestilling mellom kjønn og om kjønn har en påvirkning på vurderinger man gjør i en rekrutteringsprosess. Vi ønsker å belyse problematikken ved å bruke kvantitativ metode ...