Now showing items 1-20 of 196

  • Treningsfrekvens og muskelstyrke 

   Johansen, Daniel Cutamora; Skogen, Tina (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Styrketrening er en treningsform som har økt kraftig i popularitet de siste årene. Det er sånn at flere legger ned utallige timer på treningssenteret med den hensikt å få økt muskelvekst og muskelstyrke. Adaptasjoner ...
  • Metabolsk syndrom og middelhavskost - en litteraturstudie 

   Handegard, Siv (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Sykdommer som skyldes vår livsstil er et økende problem både i Norge og resten av verden. Metabolsk syndrom er en samlebetegnelse på en rekke risikofaktorer, som overvekt og fedme, insulinresistens, hypertensjon ...
  • PÅVIRKNINGEN AV VEGANSK OG VEGETARISK KOSTHOLD PÅ FOSTERUTVIKLINGEN OG UTFALLET AV GRAVIDITETEN – EN LITTERATURSTUDIE 

   Alfheim, Sara Lisa Lund (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Et plantebasert kosthold oker stadig i popularitet, og flere unge i dag er opptatt av a minske bruken av animalske matvarer. Forskningen pa temaet er imidlertid sprikende. Hensikten med oppgaven er a belyse ...
  • FYSISK AKTIVITET, AKADEMISK PRESTASJON OG KOGNITIVE FERDIGHETER BLANT GRUNNSKOLEELEVER 

   Eidet, Hedda; Hagen, Marthe (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke akademisk prestasjon og kognitive ferdigheter i grunnskolen? Teori: Teoridelen tar for seg blant annet aktivitetsnivået blant barn og unge i Norge i dag, samt ...
  • Behandlingseffekten av fysisk aktivitet på mild til moderat depresjon 

   Rønningen, Eline Andersdatter (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Forekomsten av depresjonssykdommer øker og er per nå blant de mest vanlige psykiske lidelsene i befolkningen. Depresjon er den psykiske lidelsen som i størst grad bidrar til sykefraværet her i landet, i tillegg ...
  • Osteopatisk tilnærming til pasienter med spedbarnskolikk 

   Bjørklund, Ingrid; Vederhus, Elise Fosse (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn for oppgaven På bakgrunn av vår interesse for spedbarn ønsket vi å se på problematikk relatert til den første fasen av livet. Nysgjerrigheten og motivasjonen for temaet oppstod da hele 20 % av spedbarn rammes ...
  • Hvordan ansatte ved skolefritidsordningen kan bidra til å fremme retningslinjene for mat og måltider blant barn 

   Tiller, Susanne (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Verden står overfor helseutfordringer som domineres av ikke-smittsomme sykdommer som overvekt, hjerte og karsykdommer, diabetes, kreft med mer. Gode kostholdog helsevaner kan motvirke dette. Barn er morgendagens ...
  • Styrketrenings innvirkning på hvilemetabolismen 

   Brevik-Persson, Sofia; Solbakken, Sigurd (Bachelor thesis, 2021)
  • Akupunktur ved kroniske nakke- og lave ryggsmerter og kostnytteeffekten av behandlingsformen – en litteraturstudie 

   Moholt, Markus Harstad; Karlsen, Kristoffer Andrè (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Forekomsten av muskel- og skjelettplager er svært utbredt i Norge og er den vanligste årsaken til legemeldt sykefravær. Samfunnskostnadene forbundet med nakke- og lave ryggsmerter utgjør om lag 165 milliarder ...
  • M-helseverktøyet BraForDeg - Basert på Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 

   Magnussen, Nadia; Tiskeviciute, Gintare (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Temaet for bacheloroppgaven er folkehelse og helsedirektoratets råd om kostråd og fysisk aktivitet, samt å kunne informere om rådene ved hjelp av e-helseverktøy. Vi har tidligere utviklet en applikasjon som gir ...
  • Spiseforstyrrelser i idretten 

   Hauge, Ida Victoria; Træet, Rikke (Bachelor thesis, 2021)
   Innledning: Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse som har stor og alvorlig utbredelse innen idretten. Hensikten med oppgaven er a se narmere pa spiseforstyrrelser som er forbundet med idrett, hvordan de oppstar og hva ...
  • Forbruk av energidrikk blant studenter 

   Uppard, Charlotte Victoria; Unger, Kristoffer (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Bryggeri- og drikkevareforeningens egne tall viser en dobling i omsetningen av energidrikk (heretter omtalt som ED) de siste fem årene. 55.5 millioner liter ED ble solgt i 2020 og reklame for produktene lover deg ...
  • ‘’I hvilken grad kan fysisk aktivitet føre til et opplevd lavere nivå av stress i hverdagen?’’ 

   Pedersen, Mads Andreas; Svendsen, Robin (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Alle mennesker opplever en eller annen form for stress i hverdagen, noen mer enn andre. I enkelte situasjoner kan stress virke på en positiv måte, men som oftest er det en negativ side ved det. Hensikten med denne ...
  • Fjernledelse og Hjemmekontor 

   Strand, Amanda Sofie; Raastad, Kristin (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Formålet ved studien har vært å se på hvordan ledere oppfatter omstillingen til fjernledelse og på hvilken måte det har påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet under pandemien. I tillegg til hvilke virkemidler ...
  • Fysisk aktivitet og kognitive hjernefunksjoner. En litteraturstudie og spørreundersøkelse 

   Homb, Mariann Holm; Høyvik, Heidi Nakken (Bachelor thesis, 2021)
  • Frisklivsveiledernes arbeid med motivasjon og fysisk aktivitet 

   Diskerud, Marthe; Hekleberg, Julie (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Studiens hensikt har vært å se på hvilke teknikker frisklivsveiledere bruker i motivasjonsarbeidet og hvordan de bruker og tilrettelegger for fysisk aktivitet i arbeidet. Problemstilling: "Hvordan jobber ...
  • Mekanismene bak smertelindring 

   Bjerke, Ellen Marit; Bjerkestrand, Anne Lise (Bachelor thesis, 2019)
   Innledning: I denne oppgaven ønsker vi å søke i litteraturen etter akupunkturens virkemekanismer, sett fra et vestlig medisinsk perspektiv, knyttet til behandling av smerter. Metode: Litteraturstudie, med fokus på ...
  • Middelhavsdietten og lipidprofil – en litteraturstudie 

   Haugen, Marte (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Hjerte- og karsykdommer er den nest vanligste dødsårsaken i Norge. Risikofaktorer for å utvikle disse sykdommene er blant annet alder, røyking, høyt blodtrykk, overvekt, inaktivitet og høyt kolesterol. Middelhavsdietten ...
  • Bærekraftig kosthold 

   Waage, Lise (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Mat er i samspill med helse, klima og miljø. Maten vi spiser og matproduksjon er i dag største årsaken til økt risiko for sykdom, klimaendringer, og miljøbelastninger. Det globale matsystemet må utvikles bærekraftig, ...
  • Diettbehandling av farmakoresistent epilepsi hos barn 

   Gundersen, Astrid Julie; Hamidi, Marve (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Bacheloroppgaven har undersøkt om ketogendiett kan ha en positiv effekt hos barn med farmakoresistent epilepsi. Ketogen diett har blir brukt som behandling for pasienter med epilepsi tidlig på 1900-tallet og er ...